NRK Meny
Normal

– Horten blir ribbet for Forsvaret

Forsvarets tilstedeværelse i Horten var en av flere saker ordføreren tok opp med Stortingets kommunal- og forvaltningskomite i dag. Hortens-ordføreren frykter at Forsvaret skal forsvinne fra kommunen.

Marinemusikkens øvingslokale

Dette lokalet kan bli tømt for marinemusikere dersom forsvarssjefens faglige råd følges.

Foto: Helga Tunheim / NRK

Kommunal- og forvaltningskomiteen har vært på Vestfold-besøk i dag, og samtlige ordførere i fylket fikk 15 minutter med komiteen til å ta opp viktige saker.

Kommuneøkonomien var det første og viktigste punktet Hortens-ordfører Are Karlsen (Ap) brakte på bane. Hans utgangspunkt var at det er ganske store forskjeller mellom kommunene her i landet, og kommunene i Vestfold har vesentlig lavere inntekter pr. innbygger enn andre kommuner.

Etterlyste rettferdighet

Are Karlsen.

Ordfører Are Karlsen håper komiteen har blitt litt klokere på hva som rører seg i Vestfold slik at de kan gjøre noe med det.

Foto: NRK

– Jeg tok opp dette fordi det skal være en gjennomgang av dette systemet i 2017, og vi mener det er viktig å jobbe for at det blir mer rettferdig. Det er et mål at tjenestene i kommunene skal være likeverdige, men man må ha like ressurser for å kunne tilby det.

Kommunestruktur var et annet tema Karlsen tok opp med komiteen. Horten har valgt å fortsette som en selvstendig kommune og ikke gå for sammenslåing med andre kommuner.

– Og da var det viktig for meg å få fram at kommuner som velger å være selvstendige, må likebehandles økonomisk med kommuner som slår seg sammen.

Forsvaret kan forsvinne

Forsvarets stilling i Horten er truet. Da Forsvarssjefen la fram sitt faglige råd tidligere i høst, gikk det fram at han vil vurdere en sammenslåing av Forsvarets fem korps til ett korps, og en sammenslåing av museene til ett.

Dersom det skjer forsvinner både Marinemusikken og Marinemuseet fra Horten. I tillegg er det foreslått å legge ned også andre arbeidsplasser i Forsvaret i Horten.

– Vi er en gammel forsvarskommune, og nå risikerer vi at vi nærmest blir ribbet for Forsvaret. Det er alvorlig for Horten.