– Hensynet til de små må komme først

Ti prosent har sett barn som sliter på grunn av voksnes alkoholbruk. Flere må tørre å gripe inn, mener AV-OG-TIL.

Rydde flasker

BARN OG ALKOHOL: Voksnes alkoholbruk bør ikke være barnas byrde å bære, mener daglig leder i AV-OG-TIL, Kari Randen.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

En ny undersøkelse, gjort av Ipsos MMI for AV-OG-TIL, viser at én av ti i Vestfold oppgir å ha sett barn som sliter fordi foreldre eller andre i familien drikker for mye.

– Dette viser at det er en utfordring for veldig mange unger at voksne ser og vet at de ikke har det greit på grunn av alkohol, men at vi ofte synes det er vanskelig å gjøre noe med det, sier daglig leder i AV-OG-TIL, Kari Randen.

Organisasjonen, som jobber for å redusere negative følger av alkoholbruk, mener det er problematisk at mange lar være å gripe inn.

– De som har vokst opp med problemer i familien sier at noe av det aller vanskeligste er at «alle» visste, men ingen gjorde noe, forteller Randen.

Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL

OMSORG: Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL, sier det er viktig at barn som sliter føler at de blir sett.

Foto: Irene Sandved Lunde/Bård Gundersen / AV-OG-TIL

– Ubehagelig tema

Randen tror alkoholbruk, for mange, fortsatt er et tabubelagt tema.

– Vi synes at det er litt privat og ubehagelig. Samtidig er det nødvendig at vi gjør noe sånn at både barna og de voksne kan få hjelp. Hensynet til de som er små må komme først.

Hun oppfordrer alle som fatter mistanke om å snakke direkte med barna. Alternativt kan man snakke med andre voksne som omgås barna i det daglige.

Mer dialog

Randen håper mer dialog og informasjon kan bidra til at flere voksne griper inn hvis de i fremtiden ser barn som sliter på grunn av alkoholbruk i familien.

– Hvis vi ser en unge som holder på å gå ut i veien eller holder på å drukne, så griper vi inn med en gang. Her tenker jeg at vi voksne må heller ta litt feil en gang iblant. Det er virkelig ikke ungenes byrde å bære.