NRK Meny
Normal

Greit å identifisere varsleren

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker brøt ikke loven da hun avslørte identiteten til en varsler for ledergruppa i Sandefjord, ifølge ekspert på arbeidsrett og advokat Jan Fougner.

Gudrun Haabeth Grindaker

Gudrun Haabeth Grindaker (arkivbilde)

Foto: Camilla Næss / NRK

– Vi er glade for konklusjonen og registrerer at den er i overensstemmelsen med det vi har ment hele tiden, sier rådmannens advokat Einar Eng.

Saken startet da en varsler mente rådmannen ledet sammenslåingsprosessen på en måte som gjør at kommunens interesser lider. Påstander rådmannen tilbakeviser.

Blåste varsler før granskingen startet

Da varslingen kom, bestemte politikerne at Tenden advokatfirma skulle granske påstandene. Samtidig var det viktig for alle parter at det skulle være «business as usual», men varsleren skulle ikke lenger rapportere til rådmannen.

Rådmannen valgte da å fortelle at det var varslet om henne, og å blåse varsleren for hele ledergruppen og en ansatt i KS. (Grindaker arbeidet i mange år i KS.) Dette reagerte advokaten til varsleren på.

Mulig brudd på personopplysningsloven

Også advokat Birthe Eriksen reagerte. Hun har doktorgrad på arbeidstageres rett til å varsle.

– Det kan høres ut som det her har funnet sted en ulovlig utlevering av personopplysninger, da i strid med personopplysningens konfidensialitetskrav, sa advokat Birthe Eriksen da.

Derfor bestemte politikerne seg for å la advokat Jan Fougner vurdere nærmere på saken. Han skulle vurdere om rådmannen brøt lover, eller andre regler, da hun blåste varslerens identitet.

I en pressemelding fra kommunen står det:

Når Wiersholm har kommet til at opplysningene gitt om varslers identitet ikke er i strid med lov eller retningslinjer skyldes det at Rådmannen selv er part i saken, at varsler er en sentral leder i Sandefjord kommune og at opplysningene var saklige og nødvendige for kommunens håndtering av saken og konsekvensen av denne. I slike tilfeller er loven ikke til hinder for at opplysninger gis. Wiersholm kan derfor heller ikke se at informasjonen kan regnes som ulovlig gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven.

NRK har bedt Fougner om å utdype dette, men svarer i en e-post at:

«Jeg har gitt et taushetsbelagt rettsråd til kommunene og er ikke fri til å diskutere det. Vil ikke være vanskelig, men det er altså streng straff for å bryte taushetsplikt.»

Varslerens advokat, Arve Due Lund, skriver i en e-post til NRK at han er uenig i vurderingen som er gjort:

«(...) Pressemeldingen antyder å legitimere rådmannens handling i at hun er «part». Men rådmannen er også arbeidsgiver. Større varsomhet burde vært utvist. Det er arbeidsgiver som har et ansvar for at kommunen har et fungerende og trygt ytringsmiljø.

Hvis det heretter, i Sandefjord kommune, skal være «helt greit å røpe varslers identitet», så bør neste varsler tenke seg nøye om, før han/hun ytrer seg».