NRK Meny
Normal

– Helsebyråkrati på sitt verste

En pasient synes legetimen han hadde hos overlege Ingar Heier var mangelfull og at legen virket ondskapsfull. Pasientens klage gikk til Fylkesmannen, og legen mener Fylkesmannens behandling av saken er helsebyråkrati på sitt verste.

– Jeg synes at Fylkesmannens saker burde være forbeholdt alvorlige feil. I dette tilfellet handler det kun om en pasients misnøye. Det kan i og for seg være alvorlig nok i seg selv, men i dette tilfellet handler saken kun om misnøye basert på kommunikasjonen mellom meg og pasienten, sier Ingar Heier til NRK.no.

Han er overlege ved fysikalsk medisin og rehabilitering ved Kysthospitalet.

Fylkesmannen kom fram til at Heier hadde behandlet pasienten riktig, men at han kunne ha snakket til pasienten på en bedre måte.

– Helt unødig

Pasienten klaget først til Norsk Pasientforening. Ifølge generalsekretær Karl Fredrik Thorne får foreninga 600- 700 henvendelser i året. Klagen fra denne pasienten var én av 30- 40 henvendelser foreninga årlig velger å sende videre til Fylkesmennene.

– Jeg mener at Norsk pasientforening burde ha oppfordret til at pasienten og jeg ordnet opp i dette på egen hånd, i stedet for at klagen endte opp som en tilsynssak hos Fylkesmannen, sier Heier.

Han stiller spørsmål ved hvordan leger skal kunne gjøre jobben sin ordentlig hvis de skal frykte tilsynssak hver gang pasienter er misfornøyde med måten de blir snakket til.

– Hendelsen har kostet både meg og Fylkesmannens kontor utrolig mye tid. Det synes jeg er helt unødig, sier Heier.

Fylkeslegen inviterte til møte

Fylkeslege Svein Lie sier at han tar Heiers synspunkt på alvor. Han har derfor invitert legen til et møte i oktober, for å diskutere saken.

– Den invitasjonen ble jeg veldig glad for. Denne saken omhandler ikke bare meg, den omhandler egentlig alle leger som håndterer pasienter. Jeg gleder meg til møtet, sier Heier.

Fylkeslegen sier han ikke kan kommentere saken ytterligere før etter møtet.

– Vi skal alltid lytte til de som har oppfatninger om saksbehandlinga til Fylkesmannens kontor. Vi skal også bruke møtet til å orientere litt om de forskjellige rollene Heier og vi har som helsepersonell, sier Lie.

– Ønsket ikke mer kontakt

Thorne i Norsk pasientforening sier at de vurderte saken som så viktig at de valgte å sende den videre til Fylkesmannen.

– Vi tok en vurdering i samråd med pasienten, og kom fram til at dette var en sak vi ønsket Fylkesmannens vurdering av, uten at vi først tok kontakt med denne legen, sier han.

Thorne forteller at pasienten uttrykte overfor dem at han ikke ønsket mer kontakt med Heier for å ordne opp i saken.

Heier forteller at han hadde timen med den aktuelle pasienten i februar i fjor.

– Pasienten virket fornøyd etter konsultasjonen. Det var først cirka ett år etter jeg fikk vite at pasienten hadde klaget på behandlingen, og at dette hadde blitt en tilsynssak hos Fylkesmannen, sier han.

Legen opplever det som svært ubehagelig at han ikke ble informert om klagen før den havnet hos Fylkesmannen.