– Gledelig, men ...

– Det er gledelig at regjeringen ønsker å videreføre museet. Men det står at de skal ta en helhetlig utredning av Forsvarets museer i løpet av fireårsperioden med siktemål å øke selvfinansieringsgraden og profesjonaliseringen. Så ja, det blir videreført, men det skal opp til ny vurdering, sier kommandørkaptein på Karljohansvern, Truls Sanaker.