NRK Meny
Normal

– Foreldre stoler ikke på politiets beskjeder

Foreldrene til en gutt i Vestfold som skal ha vært utsatt for seksuelle overgrep, mener politiet tar mer hensyn til den siktede i saken enn offeret.

Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett

Agder lagmannsrett opphevet siktedes oppholdsforbud.

Foto: Morten Harangen / NRK

I en kommune i Vestfold opplever en gutt angst og utrygghet, ifølge foreldrene hans, etter at han skal ha vært utsatt for trusler og seksuelle overgrep fra en annen gutt.

Politiet etterforsker for tiden denne saken der den siktede gutten har fått besøksforbud fram til jul. Det betyr at den siktede ikke kan være nær eller kontakte gutten. Men gutten er likevel redd for å møte på den siktede.

Stine Langlete

Bistandsadvokat Stine Langlete kritiserer politiets håndtering av trygghetstiltak overfor hennes klient.

Foto: Anton Soggiu

Bistandsadvokat Stine Langlete mener gutten også blir utrygg av at enkelte trygghetstiltak politiet informerer om, ikke blir noe av.

– Konsekvensen er at han oppholder seg mindre i sitt nærmiljø enn han ville ha gjort om han stolte på de beskjedene han fikk, sier Langlete.

Informerte sent om oppholdsforbud

I sommer fikk gutten vite at den siktede ikke fikk oppholde seg i nærmiljøet til gutten. Ifølge bistandsadvokaten møtte gutten likevel på den siktede fordi politiet ikke hadde gitt den siktede beskjed om at han hadde fått oppholdsforbud.

– Dette er en belastende sak for alle parter, også for siktede. Men den blir ikke noe mindre belastende når familien får beskjed fra politiet at det er innført tiltak for å trygge gutten og så blir det kontrabeskjed, sier Langlete, som for øvrig er fornøyd med politiets etterforsking av saken.

Lise Dalhaug

Politiadvokat Lise Dalhaug mener politiet ivaretar guttens sikkerhet.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Politiadvokat Lise Dalhaug i Vestfold politidistrikt beklager at den siktede fikk beskjed om oppholdsforbudet tre dager etter at det trådte i kraft. Hun sier årsaken var at politiet hadde andre gjøremål.

– Det som er viktig å merke seg er at siktedes besøksforbud fortsatt var gjeldende, slik at siktede ikke hadde lov til å oppsøke gutten. Det har vi ikke grunnlag for å tro at han har gjort, sier Dalhaug.

Opphevet forbudet

Lagmannsretten opphevet senere dette oppholdsforbudet fordi den mente at siktede ikke ville oppholde seg i nærmiljøet for å krenke guttens fred, sier Dalhaug.

– Vi har også avhørt flere vitner som sier at siktede gjør alt han kan for ikke å støte på siktede eller hans familie. Men det er likevel ikke til å unngå at fornærmede og siktede kan møte hverandre tilfeldig på gaten, sier Dalhaug.

Hun sier at politiet ikke har grunn til å tro at siktede skal begå nye seksuelle overgrep mot gutten eller voldshandlinger.

– Vi ser ikke at det skal være behov for ytterligere tiltak enn besøksforbud for å ivareta sikkerheten til fornærmede, sier Dalhaug.

– Så du mener gutten bør føle seg trygg?

– Ja, det mener vi ut ifra det vi kjenner til, sier Dalhaug.