NRK Meny
Normal

– For mange på åpen soning

Kriminalomsorgens Yrkesforbund mener det er for enkelt å få overføring til åpne fengsler.

Berg fengsel
Foto: NRK

Forbundslederen i KY, Knut Are Svenkerud, er klar. Det sitter mange fanger på åpne soningsplasser, som mest sannsynlig skulle vært på lukket soning en stund til.

 

Dette er Volvoen liket av Mohamad Ahssain ble funnet i.
Foto: POLITIET / SCANPIX

Lørdag ble Quang Minh Phams stoppet utenfor Larvik med et lik i bilen . Den drapsdømte 34-åringen var på permisjon fra Berg fengsel i Tønsberg. Mannen ble offisielt etterlyst lørdag fordi han ikke oppfylte permisjonsvilkårene.

Svenkerud er overbevist om at fremtiden bringer flere brudd på permisjonsvilkårene.

- Kriminalomsorgen tvinges til å bruke åpne soningsplasser i mye større grad enn før. De åpne fengslene, deriblant Berg fengsel, har fra 2007 fått et krav om å ha 94 prosent belegg. De må ta i mot overføringer fra de lukkede fengslene som er nødt til å frigjøre plasser.

Tvang

Svenkerud mener dette er en politisk villet situasjon, der justisministeren tvinger kriminalomsorgen til å bruke åpne soningplasser i mye større grad enn tidligere.

- Og når den innsatte er vurdert sikkerhetsmessig for overføring til en åpen soningsplass, så betyr det sannsynligvis at vedkommende er kvalifisert for en permisjon, sier Svenkerud

- Hva er konsekvensen av å legge disse beleggs-kravene på de åpne fengslene?

- Det vil si at det legges mindre vekt på kriminalomsorgsfaglige vilkår for overføring, fordi man da må opprettholde økonomien. Hvis et åpent fengsel ikke klarer kravet sitt, så blir det trukket penger, og det er jo et av de virkemidlene statsråden bruker, nettopp for å få flere over på åpen soning, istedet for å bygge flere lukkede fengselsplasser.

Flere lukkede fengsler

Svenkerud sier det er en ubalanse mellom de åpne og de lukkede fengselsplassene, og at presset på de lukkede fengslene synligjør denne ubalansen. Han mener justisministeren nå må sørge for å få bygget flere lukkede fengsler.

- Vi skal selvfølgelig ha åpne soningsplasser, sånn at vi kan drive en kvalitativ utslusing til samfunnet, men vi trenger flere lukka plasser sånn at vi har en handlefrihet og kan tilby riktig soningsalternativ. Når jeg sier riktig så mener jeg overfor samfunnet, sånn at vi ivaretar tryggheten for samfunnet, sier Svenkerud.

Nå er tiden kommet for at justisminister Knut Storberget må se på vilkårene for overføring til åpen soning, mener KY-lederen.

- Vi har en straffegjennomføringslov, og det er den loven og samfunnets behov som må avgjøre for hvorvidt en innsatt skal ha lempligere soning enn en lukket soning. Det kan ihvertfall aldri være økonomi som er avgjøringende for en overføring.