– For få leger spør pasienter om alkoholvaner

Nytt opplegg skal gjøre pasienter bevisst på hvor mye de drikker og om de har behov for hjelp.

Vin

KARTLEGGING: Nye, nasjonale retningslinjer for rusmiddelproblemer kommer. Alkoholvaner sidestilles med røykevaner, forteller Elin Vestly. (Illustrasjonsbilde)

Foto: ScanStockPhoto

Flere former for kreft, leversvikt, hjerneslag og høyt blodtrykk.

Dette er bare noen av de 60 fysiske lidelsene som et for stort alkoholforbruk kan være en medvirkende årsak til. Lidelser som kan gi nedsatt livskvalitet og i verste fall ende med død.

Det forteller Elin Vestly, spesialrådgiver ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved sykehuset i Vestfold.

– Mange er ikke klar over at de drikker for mye, sier hun.

Les også:

For få stiller spørsmål

Elin Katrine Vestly

Elin Katrine Vestly, spesialrådgiver ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved sykehuset i Vestfold.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Grunnen kan være at de ikke blir spurt om alkoholvaner når de er hos legen. Hvor mye de røyker får de gjerne spørsmål om, men alkohol, nei, det kvier mange leger og annet helsepersonell seg for å spørre om, ifølge Vestly.

– Altfor få stiller spørsmål om hvor mye pasientene drikker. Det er mulig de er redd for å støte noen, sier spesialrådgiveren.

Samtidig legger hun til at alle pasienter har krav på informasjon om hva de selv kan gjøre for å bli friskere. Også om det innebærer å kutte ned på alkoholinntaket.

– 70 % av dem som blir klar over at de drikker for mye klarer å ta tak i dette selv, forteller Vestly.

Les også:

Skal ta alkoholvaner på alvor

Nå leder spesialrådgiveren et prosjekt kalt Pasientforløp og alkohol, der helsepersonell i Vestfold skal lære å avdekke om pasienter drikker for mye.

– Vi jobber med systematisk kartlegging hvor vi har med både fastlegerepresentanter, folk fra somatiske enheter ved sykehuset, kommuner i Vestfold og tre brukerrepresentanter.

Foruten kartlegging, går arbeidet ut på tidlig oppdagelse og det å lage en god behandling for dem som trenger mer hjelp enn andre.

Øl.

– Kvinner tåler gjerne mindre alkohol enn menn, sier Vestly.

Foto: ILLUSTRASJON / NTB Scanpix

– Nye, nasjonale retningslinjer for rusmiddelproblemer er på trappene. Da skal folks alkoholvaner tas på like stort alvor som røykevanene.

Kan spare mye

Mot slutten av året starter opplæringen av helsepersonell i kommunene og ved sykehuset i Vestfold. I midten av januar neste år skal alt være oppe og stå, og spørsmål om alkoholvaner skal bli en del av rutinen når pasienter møter helsevesenet.

– Jeg tror vi kan spare mye på dette, sier Vestly. Både når det gjelder sykehusinnleggelser, samfunnsøkonomi og ikke minst barn og barnebarn som blir utsatt for voksnes alkoholbruk eller ungdommer som gjør dumme ting i fylla.