– Flytting kan svekke sikkerheten

Samferdselsdepartementet garanterer å ivareta sikkerheten ved en eventuell flytting av losbordingsfeltet i Oslofjorden. Losbåtførerne på Hvasser er skeptiske.

Tom Einar Johannesen

Losbåtfører Tom Einar Johannesen er skeptisk til å flytte losbordingsfeltet lengere inn i fjorden.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Kystverket har utredet hvor et eventuelt nytt losbordingsfelt bør legges. Konklusjonen er at det vil lønne seg både økonomisk og sikkerhetsmessig å flytte feltet til Hollenderbåen, som ligger mye lenger inn i fjorden, og loskontoret til Vallø.

I dag ligger losbordingsfeltet på Store Færder og losstasjonen på Hvasser.

– Vi tror dette vil bidra til å svekke sikkerheten. Det er trangere jo lenger inn i fjorden du kommer, noe som gjør at det kan bli vanskelig å få loser raskt om bord, spesielt under ekstremvær, sier losbåtfører og tidligere tillitsvalgt for losene på Hvasser, Tom Einar Johannesen.

Les også: Foreslår losbording utenfor Tønsberg

Besøk av departementet

Beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly, forteller at de har hatt en prosess som har involvert ulike berørte parter i saken, både brukere og interne, og da kommet frem til at den beste løsningen er å flytte losbordingsfeltet.

Dere vil også spare ca. 3,7 millioner kroner på å flytte feltet, er det en medvirkende årsak?

– Vi ser på flere aspekter, og det er et av dem. Men det viktigste er at sikkerheten er god, sier Ly.

Losbordingfelt i Oslofjorden

F.v. Losoldermann Elise Rusten, beredskapsdirektør i kystverket Johan Marius Ly, Fylkesordførerkandidat for Frp Frode G. Hestnes, statssekretær reynir Johannesen, statssekretær John Ragnar Aarseth og fylkesordførerkandidat for Høyre Rune Hogsnes.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Statssekretærene Reynir Johannesen og John Ragnar Aarseth fra samferdselsdepartementet, besøkte Tønsberg i dag for å høre mer om losbordingsfeltet i Oslofjorden.

Reynir Johannesen synes de fikk mye ut av besøket, og tar med seg nyttig kunnskap tilbake til departementet som tar den endelige avgjørelsen på hvor losbordingsfeltet skal ligge i fremtiden.

– En ting som er viktig er at lostjenesten er ganske lik over hele landet, slik at båtførerne vet hva de har å forholde seg til. I tillegg står sikkerheten høyt, sier Johannesen.

Han er helt klar på at sikkerheten vil være like god i fremtiden som nå uansett hvor feltet ligger.

Usikre på hva de ønsker

Mange av lokalpolitikerne på Nøtterøy og Tjøme har kjempet for å beholde lostjenesten slik den er i dag.

Fylkesordførerkandidat Frode G. Hestnes sier på sin side at de ønsker å se nærmere på de to alternativene og lytte til de faglige rådene.

Er det pengene som kan spares på å flytte feltet eller sikkerheten som er viktigst for dere?

– Sikkerheten vil alltid være viktigst, sier Hestnes.

Losbåtfører Johannesen, som har vært over 30 år i yrket, står fremdeles fast på at sikkerheten er bedre ivaretatt der losbordingsfeltet ligger i dag.

– Det å få losen så tildlig som mulig om bord er det beste du kan gjøre for å ivareta sikkerheten på fjorden. Da har du to navigatører på broa slik Norske Veritas anbefaler, avslutter Johannesen.