NRK Meny
Normal

– Fare for skade på øyepasienter

Pasienter ved Sykehuset i Vestfolds øyeavdeling får kontroll måneder eller år etter at de skulle hatt time, ifølge bekymringsmeldinger.

Mannsøye

FLERE PASIENTER: Det har vært en stor økning av pasienter i øyefaget, sier fungerende seksjonsoverlege Martin Ystad.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Meldeordningen i Helsedirektoratet har mottatt sju meldinger om forsinket behandling ved Sykehuset i Vestfolds øyeavdeling.

I en e-post til Helsetilsynet skriver Helsedirektoratet at de har mottatt sju meldinger som beskriver det de mener ser ut som et systemproblem. Fellestrekket er at pasienter får kontroll på poliklinikken måneder eller år etter at de skulle hatt time.

«Dersom systemproblemet ikke er løst må jeg anta at det kan være fare for skade på pasienter i fremtiden», skriver seksjonssjef i Helsedirektoratet, Øystein Flesland, i brevet.

Ansatte melder fra

Meldingene er mottatt gjennom et system der ansatte i spesialisthelsetjenesten anonymt kan melde fra om forhold de mener er kritikkverdige. Vanligvis blir meldingene bare brukt internt, men Helsedirektoratet skal varsle Helsetilsynet ved mistanke om alvorlig systemsvikt.

Fylkeslege Henning Mørland

UNDERSØKER: Fylkeslege Henning Mørland sier at de følger opp bekymringene.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Siden meldingene er anonyme vet ikke Helsedirektoratet om de sju meldingene kommer fra flere meldere eller om alle kommer fra samme person.

Helsetilsynet har oversendt saken til Fylkesmannen i Vestfold.

– Vi har kontaktet øyeavdelingen og bedt om deres vurdering. Vi har også bedt om et tilfeldig utdrag av pasientkontakter for å se om det kan være et system med forsinket oppfølging fra sykehuset, sier fylkeslege Henning Mørland.

Sykehuset har fått frist ut mai til å svare.

– Underbemanning

Fungerende seksjonsoverlege på øyeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, Martin Ystad, innrømmer at det ofte er lange ventetider.

Martin Ystad undersøker en pasient.

TRENGER FLERE: Fungerende seksjonsoverlege Martin Ystad sier at det er mangel på øyespesialister i Vestfold.

Foto: Mathilde Torsøe / NRK

– Vi løper beina av oss her, men vi trenger flere folk. Det er et systemproblem i den forstand at det er for få ressurser på øyeavdelingen. I tillegg har vi avtaler med for få private øyespesialister, sier Ystad.

Han mener at mye av årsaken er en aldrende befolkning kombinert med nye behandlinger for øyesykdommer.

– Det har vært en spesielt stor økning av pasienter i øyefaget, uten at det har blitt kompensert i stor nok grad med økt antall stillinger. Dette gjelder hele landet, men det som er spesielt med Vestfold er at vi har færre øyespesialister i forhold til innbyggertallet enn andre steder.

– Er det fare for skade på pasienter som følge av lang ventetid?

– Når man har lange ventetider og etterslep som vi har hatt og har, så er det fare for skade på pasienter. Men jeg vil presisere at vi prioriterer personer med alvorlige tilstander aller først, så de kommer inn tidsnok i stor grad.

– Bedring det siste året

Fagdirektør i Helse Sør-Øst, Geir Bøhler, sier at de jobber for å redusere ventetidene.

– Sykehuset i Vestfold øker nå kapasiteten i eget foretak. Dette vil bidra til å avhjelpe situasjonen noe, sier fagdirektøren.

Ystad bekrefter at sykehuset har fått bevilget flere midler og stillinger det siste året, men sier de fortsatt trenger flere.

Ifølge Bøhler jobber også Helse Sør-Øst med å lage en ny plan for private øyespesialister sykehusene har avtale med.