– Fangene er opprørte over hendelsen

Den voldtektssiktede 32-åringen var på vei til soning i egen bolig. Nå ligger saken i Justisdepartementet.

Berg fengsel

Svært mange av fangene i Berg fengsel er opprørt over etter at en av deres medfanger trolig begikk voldtekt mens han var i permisjon.

Foto: Per Foss / NRK

32-åringen fra Ålesund som er siktet for voldtekt under soning av en 9 år lang dom for seksualforbrytelser har sittet i Berg fengsel i Tønsberg i 2,5 år. I hele den tida har han oppført seg eksemplarisk, sier Ole Kristoffer Borhaug, fengselsleder for Søndre Vestfold fengsel.

– Han har oppført seg plettfritt, fått behandling for sin kriminalitet og tatt utdanning under soning.

På grunn av saken alvorlige karakter har ledelsen i Søndre Vestfold fengsel sendt saken til Justisdepartementet.

– Dette er en alvorlig sak, og da er det en del av varslingsrutinene å varsle departementet, sier Borhaug til NRK.no.

Opprørte fanger

Berg fengsel

32-åringen har sonet 5,5 år av dommen. De siste 2,5 år har han sitter her på Berg.

Foto: NRK

Han forteller at andre fanger på Berg er både opprørte og triste over det som har skjedd. Samtidig frykter de at det skal bli et strengere regime i fengselet.

– Og det kan godt være at det skjer. Vi må i alle fall ha en gjennomgang av rutinene våre etter dette.

– Alltid en risiko

Ole Kristoffer Borhaug

Ole Kristoffer Borhaug sier det alltid er en risiko ved permisjoner.

Foto: Per Foss / NRK

Mannen er siktet for en voldtekt som skal ha skjedd da han var på vei til hjemmesoning i en leid bolig utenfor Vestfold. Der skulle han begynne i jobb og følges opp videre av Friomsorgen. På spørsmål om denne endringen av soningsforhold var en feil, svarer Borhaug:

– Grunnlaget for overføring til en annen soning var helt klart til stede da søknaden kom. I vurderingen vi gjør ser vi på soningshistorikken og formålet med hjemmesoning. Det var dessuten kort tid igjen til han skulle prøveløslates. Vi har derfor fulgt de prosedyrene vi skal følge.

Borhaug sier at vurderingen som tas om overføring til en mindre streng soning alltid er skjønnsmessig.

– Derfor vil det alltid være en risiko, og man kan aldri være helt sikker.

Begrenset internettilgang

I de overgrepssakene som 32-åringen er dømt for, har han blant annet brukt sosiale medier på internett for å komme i kontakt med potensielle ofre. Borhaug forteller at han ikke har hatt tilgang på internett på Berg. Under utdanningen har han brukt pc, men på den har det vært begrensninger, blant annet i forhold til tilgang til sosiale medier.

– Hvis han har gjort det han er siktet for og tatt kontakt via internett, må han i så fall ha gjort dette under permisjoner.

32-åringen ble fredag varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøkskontroll.