– En helt ny virkelighet for politiet og publikum

Grundigere politiarbeid, raskere saksbehandling og bedre service til publikum. Ifølge politiet er dette noen av fordelene med en ny arbeidsmetode som skal rulles ut i hele Politi-Norge.

Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen (Frp) var i Tønsberg mandag formiddag for å vise frem resultatene av pilotprosjektet Politiarbeid på stedet. Han er svært fornøyd med hvordan arbeidsmåten har fungert i pilotdistriktene.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Et pilotprosjekt kalt Politiarbeid på stedet er gjennomført ved tre politidistrikter i landet; Vestfold, Troms og Rogaland.

Erfaringene fra prosjektet er så gode at arbeidsmetoden gradvis skal rulles ut i alle landets politidistrikter fra 1. januar.

Med nettbrett, fotoapparat og en koffert med annet utstyr har politiet mulighet til å etterforske enkelte saker helt ferdig på åstedet.

Politiet nettbrett

Bruk av nettbrett i felt er en del av 'Politiarbeid på stedet'.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Økt effektivitet

Både Politidirektoratet, justisministeren og politiet selv mener at den nye arbeidsmetoden har flere fordeler:

  • Redusert saksbehandlingstid og bedre publikumsservice: Lydavhør på stedet, i stedet for å innkalles til avhør på et senere tidspunkt, bidrar til at saker ferdigstilles raskere.
  • Økt kvalitet på arbeidet: Kvaliteten på avhørene blir bedre fordi det er lettere å huske hendelsesforløpet når spørsmålene blir stilt i nær tid etter en hendelse. Det er dessuten lettere å forstå og kontrollere opplysningene som gis på stedet. Det kan bidra til å redusere antall henleggelser.
  • Økt effektivitet: Når mer politiarbeid ferdigstilles av patruljene på stedet, frigjøres kapasitet for etterforskerne slik at de kan bruke tid på å etterforske de mer alvorlige straffesakene.

– Enkle saker blir i dag liggende for lenge. Denne arbeidsmetoden gjør blant annet slutt på det at involverte må vente på innkalling til avhør, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Odd Reidar Humlegård - politidirektør

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier den nye arbeidsmåten effektiviserer politiet.

Foto: Stine Kyrkjebø Johansen / NRK

Positive erfaringer

Etter at den nye metoden ble innført, har politiet i Tønsberg fått mulighet til å ta både video- og lydopptak på stedet. De har også med seg utstyr ut som gjør at de kan sikre spor med én gang.

Politiet har erfart at de får avgjort flere saker på åstedet nå enn tidligere.

– Det er mange ting som kan gjøres der ute, mens saken som etterforskes er fersk. Politiet kommer rett og slett ut der folk bor. Det er mer fokus på det, enn hvor lensmannskontorene skal ligge, sier Humlegård.

– Økt grundighet

Justisminister Anders Anundsen mener at den nye arbeidsmåten vil by på en helt ny virkelighet for politiet.

– Slik vil det også bli for publikum, sier han, og viser til fordelene listet opp ovenfor.

Anundsen tror, i likhet med Humlegård, også at den nye metoden fører til grundigere politiarbeid fordi informasjonen som hentes inn på stedet er «fersk».

– Politiarbeid på stedet er en moderne og fremtidsrettet arbeidsmåte. Det er dette som er kjernen i Nærpolitireformen, at vi skal få bedre tjenester ut til folk, sier Anundsen.

Christine Fossen

Politimester i Vestfold Christine Fossen sier arbeidsmåten gir økt kvalitet i politiarbeidet.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

Politimester i Vestfold, Christine Fossen, er enig og sier de har veldig positive erfaringer fra prosjektet.

– Først og fremst fordi vi får gjort mer ute på stedet som gir mer kvalitet. Det gir hurtigere saksbehandling og bedre resultater, sier hun.