– Eldres alkoholbruk fører til fall­ulykker

Over halvparten av ansatte i eldreomsorgen har det siste året rapportert om fallulykker som trolig skyldes alkoholbruk, ifølge ny spørre­undersøkelse.

Rødvin skjenkes i et vinglass

DRIKKER MER: Alkoholforbruket blant norske menn og kvinner over 50 år har nesten doblet seg i løpet av de siste tiårene, ifølge Helsedirektoratet.

Foto: Frank May / NTB scanpix

– Dette er et faresignal vi må ta alvorlig, sier daglig leder i Skadeforebyggende forum, Eva Vaagland.

Skade­forebyggende forum har i samarbeid med interesse­organisasjonen Actis gjennomført en spørre­undersøkelse blant ansatte i hjemmetjenesten eller på kommunal institusjon for eldre. Totalt 854 personer har svart på undersøkelsen, som er gjort sommeren og høsten 2016.

Ranveig Velken

RAPPORTERER ULYKKER: Ranveig Velken i hjemmetjenesten i Nøtterøy kommune sier det har vært flere tilfeller av fallulykker som har sammenheng med alkoholbruk det siste året.

Foto: Henrik Bøe / NRK

56 prosent av de spurte svarer at de det siste året har rapportert om fallulykker med skade som antas å ha sammenheng med alkohol.

Kombinerer alkohol og medisiner

40 prosent av ansatte sa skaden ble fulgt opp med samtale om alkohol, mens 38 prosent ikke visste om skaden ble fulgt opp med en slik samtale. 22 prosent svarte at skaden ikke ble fulgt opp. Ulykkene skjer oftest på badet, i stuen og på soverommet

Geriatrisk sykepleier i hjemmetjenesten i Nøtterøy kommune, Ranveig Velken, bekrefter at det ikke er uvanlig at eldres fallulykker har sammenheng med alkoholbruk.

– Det har vært flere tilfeller av fallulykker det siste året der vi antar at alkohol er en del av bildet. Ofte skjer fallulykkene på kvelden eller natten, og da er det noen ganger alkohol kombinert med sovetabletter som er årsaken, sier Velken.

Laster innhold, vennligst vent..

Kritisk til undersøkelsen

72 prosent av de spurte i undersøkelsen svarte at de det siste året har erfaring med at brukere/pasienter drakk slik at det gikk ut over deres helse, funksjon eller relasjoner.

Forsker ved Folkehelseinstituttet, Ståle Østhus, er kritisk til de høye tallene i undersøkelsen.

– Det er lett å tolke tallene på feil måte, fordi det er høye tall og en får inntrykk av at det sier noe om hvordan omfanget av alkoholrelaterte ulykker er. Det sier denne undersøkelsen lite eller ingenting om, sier Østhus.

Han viser til en undersøkelse gjennomført i 2012 og 2013 der konklusjonen var at omtrent 3 prosent av eldre over 60 år kan sies å ha et risikofylt alkoholforbruk. Til sammenligning har hele 30 prosent av ungdom og unge voksne et risikofylt alkoholforbruk, ifølge undersøkelsen.

Etterlyser mer forskning

Daglig leder i Skadeforebyggende forum, Eva Jacobsen Vaagland

BEKYMRET: Eva Vaagland i Skadeforebyggende forum mener resultatene fra spørreundersøkelsen er nedslående.

Foto: Skadeforebyggende forum

Eva Vaagland i Skadeforebyggende forum sier spørreundersøkelsen de har gjennomført er en enkel kartlegging.

– Det er forsket for lite på dette. Vi vet rett og slett ikke hvor stor andel av eldres fallskader som skyldes alkoholbruk.

Det er seniorforsker Anne-Johanne Søgaard ved Folkehelseinstituttet enig i. Hun jobber med et forskningsprosjekt der hun ser på sammenhengen mellom alkoholbruk og hoftebrudd.

Målet med prosjektet er å få svar på hvor stor betydning høyt alkoholforbruk har som risikofaktor for hoftebrudd. Bakgrunnen for undersøkelsen er observasjoner fra akuttmottak på sykehus der man mistenker at enkelte yngre mannlige hoftebrudd­pasienter har et høyt alkoholinntak.

Laster innhold, vennligst vent..