NRK Meny
Normal

– Dette går dårlig

Mannskapene som bruker gravemaskin for å ta opp olje utenfor Sandø i Tjøme-skjærgården sliter. De tar opp mye is og lite olje.

Graver etter is med olje

Det blir tatt op mye is og lite olje med gravemaskinen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Leder av det interkommunale utvalget mot akutt forurensning IUA i Vestfold Per Olav Pettersen, sier at ismengdene som blir tatt opp er så store at de gir problemer med logistikken.

ALT OM OLJEUTSLIPPET

Får ikke is med olje til land

– Vi sliter også med å få den oljebefengte isen til land, sier Pettersen. Vi har forsøkt i Kjøpmannskjær der kjemibedriften Unitor holder til, men ismengdene i sjøen der er så store at skipet vi bruker får problemer, fortsetter Pettersen.

Skipet som benyttes til å frakte is som er tatt opp til land er Kystverkets skip Oljevern 01.

Dette skipet egner seg ikke til å gå i is og sørpe fordi det, som mange andre fartøy, får problemer med is i kjølevannsinntaket.

Teksten fortsetter under bildet

Ikke optimalt samarbeid

Kystverkets skip Oljevern 01 til høyre på bildet fungerer ikke godt nok til transport oljesølt is fordi det er lite egnet i islagt vann.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

God beredskap - stor trussel

Pettersen mener at beredskapen har fungert godt og at Københavnavtalen, der man ble enige om et nordisk samarbeid i slike situasjoner, fungerer godt.

– Vi får veldig raskt hjelp fra svenskene, sier Pettersen. Ytre Oslofjord er jo blant de mest trafikkerte fjordene i landet. En undersøkelse som nylig er lagt fram for Kystverket, viser at risikoen for slike hendelser er størst her.

– Det bekymrer oss, sier Pettersen.

IUA-lederen forteller at de får en liten pause i prosjektet med bruk av gravemaskin. Mye av ressursene ble omdirigert da det havarerte skipet Godafoss ble trukket av grunnen ved Hvaler.

Ser etter andre metoder

Nå skal IUA Vestfold evaluere arbeidet og problemene med bruk av gravemaskin og se om det finnes andre måter å håndtere dette på.

De mindre båtene som ikke har oppdrag rundt Godafoss blir brukt til å kjøre rundt i hele området langs Vestfoldkysten der det er mulig å komme fram. Mannskapene skal se etter olje og oljebefengt is, og se hvordan dette kan flytte seg. De skal også se på oljen som ligger mellom Østre Bolærne og Garnholmen, lengst nord i området, for å se hor mye det er og om noe har flyttet seg.

– Denne oljen har vi til nå bare sett fra luften ikke fra landsiden. Det skal vi gjøre i dag, sier Pettersen.