NRK Meny
Normal

– Det politiske systemet må endres

Barnevernet i Re må ta seg av familier som andre kommuner har gitt økonomisk støtte til å bosette seg i Re. Systemet må endres, mener både ordføreren og Fylkesmannen.

Thorvald Hillestad

Reordføreren mener det er på høy tid å legge om fordelingen av statlige midler til kommunene. - Det koster oss dyrt å drive med dagens barnevernsregler, sier han.

Foto: NRK

Re kommune har sett nærmere på hvor familiene som barnevernet er i kontakt med kommer fra. Nesten 60 prosent har vært bosatt i andre kommuner, og flere flyttet til Re mindre enn ett år før de kom i kontakt med barnevernet, skriver Tønsbergs Blad.

Flere av familiene fikk startlån fra egen kommune for å bosette seg i Re kommune.

– Her er det noen andre kommuner som burde reagert litt tidligere, sier ordfører Thorvald Hillestad til NRK.no.

– Koster oss dyrt

I ett tilfelle hadde et barn, som Re kommune måtte ta omsorgen for, kun bodd i kommunen i 14 dager. Likevel må Re kommune ta det økonomiske ansvaret for barnet i mange år fremover.

– Der er kommunen hvor barnet oppholder seg seg som får ansvaret, så dette koster oss dyrt. Vi må ta det økonomiske ansvaret for barnet til det er 18 år, ja kanskje helt til det fyller 23 år, sier ordføreren.

Les også:

Store forskjeller

Nabokommunene har ikke samme problem som Re, ifølge Tønsbergs Blad. Kun 13 prosent av barnvernsbarna i Holmestrand har bodd i kommunen under et år. I Andebu er det ingen.

Nå mener Hillestad at Fylkesmannen må se om det er mulig å lage et mer rettferdig system.

– Så lenge systemet er slik det er så tror jeg ikke andre kommuner vil betale for dette, men vi håper Fylkesmannen kan gå i bresjen for å få til en endring av systemet, sier reordføreren.

– Bør ta mindre hensyn til innbyggere

Fylkesmannen i Vestfold bekrefter at Re har store utgifter til barnevern. Samtidig understreker han at det er vanskelige dilemmaer kommuner står overfor.

Erling Lae
Foto: Josefsen, Jon-Michael / NTB scanpix

– Alle skal kunne bo der de vil uansett om de trenger hjelp. Noen prinsipper skal man nemlig ikke rokke ved, og dette er ett av dem, sier fylkesmann Erling Lae.

– Men i Vestfold ser det ut til at noen kommuner får uforholdsmessig store utgifter i forhold til det de får tildelt av midler fra statlige myndigheter.

Lae mener det bør ses på nye beregningsmetoder som kan gjøre de statlige overføringene mer treffsikre.

– I dag fordeler man midler ut fra antall innbyggere. Kanskje bør systemet ta mer høyde for de faktiske utgiftene, og ikke se så mye på hvor mange som bor i kommunen, sier han.

Ønsker regelendring

Ordføreren i Re tar imot budskapet fra Lae som en støtteerklæring.

– Jeg har tro på at det er regelverket som må endres. Det ligger i kortene at dette er en tung materie å snu på, men jeg er glad for at fylkesmannen bistår oss i det arbeidet, sier Hillestad.