– Det har vært lite fravær i høst

TØNSBERG (NRK): Fraværet gikk ned med 30 prosent på Greveskogen videregående skole etter at den nye fraværsregelen ble innført i høst. Kunnskapsministeren får tilbakemeldinger om mindre fravær fra flere skoler i landet.

Grevskogen videregående skole

I gjennomsnitt har elevers fravær sunket på Greveskogen videregående skole, men fraværet varierer fra de ulike klassene.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Kroppsøvingslærer Trine Lia deler inn lag, for andreklassingene skal spille volleyball i gymtimen.

– Det har vært veldig lite fravær i høst. Nesten alle som har vært borte, har hatt dokumentert fravær, sier Trine Lia.

I forrige skoleår var det ingen absolutt grense for hvor mye fravær en elev kunne ha. Men 1. august innførte regjeringa en fraværsregel der elever som hovedregel ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få karakter. Er elever syke utover dette, må de ha legeerklæring.

Trine Lia

Gymlærer Trine Lia opplever at nesten ingen er borte i denne klassen i gymtimene i høst.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Skal hindre skulk

En grovregning rektor Hans Kristian Voje på Greveskogen videregående skole har gjort, viser at fraværet i perioden skolestart til høstferien, ble redusert med 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I fjor var fraværet fem prosent, mot rundt tre prosent i år. De helt nøyaktige tallene er ikke klare ennå, fordi videregående skoler har nylig byttet et dataprogram som registrerer fravær.

– Jeg synes nedgangen er ganske stor. Jeg er glad for at den nye fraværsregelen har virket etter hensikten. Den skulle motvirke skulk og få folk til å møte opp for at elevene skal jobbe jevnt med skolefagene, sier Voje.

Hans Kristian Voje

Rektor Hans Kristian Voje synes det er bra at flere elever er på skolen denne høsten.

Foto: Hans Kristian Voje / NRK

Mindre fravær

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier de får rapporter fra flere skoler i landet om at fraværet har gått ned.

– Det er jo det vi ønsker å oppnå. Elever lærer best og klassemiljøet blir best når elevene er på skolen, sier Røe Isaksen.

– Hva viser nedgangen på 30 prosent på Greveskogen videregående skole?

– Det viser at norsk skole har hatt et problem med mye ugyldig fravær i flere tiår og at det var nødvendig å sette en fraværsgrense, sier han.

Tvinger syke elever på skolen

Elevrådsleder Eivind Yrjan Bøe Stamnes på Greveskogen synes det er bra at fraværet har sunket, men er kritisk til fraværsregelen.

– Man ser at elever planlegger fraværet sitt. At elever er på skolebenken i starten av året, gir ingen fasit for tilstedeværelsen resten av skoleåret eller for elevers motivasjon og trivsel, sier han.

Eivind Yrjan Bøe Stamnes

Elevrådsleder Eivind Yrjan Bøe Stamnes sier elever møter opp på skolen selv om de er syke.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Kunnskapsministeren sier de skal følge hvordan regelen slår ut. Han sier at om tre år får de fasiten om den nye regelen har fått fraværet ned permanent.