– Det er dessverre aktuelt

Mandag var ansatte i Re kommune, elever og politiet samlet til en konferanse om radikalisering. – Dette er dessverre aktuelt også for oss, sier ordfører Thorvald Hillestad.

Thorvald Hillestad

AKTUELT: Re-ordfører Thorvald Hillestad mener kunnskap kan bidra til å forebygge radikalisering.

Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Det er ingen kjente radikale miljøer i Re kommune, men kommunen jobber med radikalisering og ekstremisme for å lære.

Det er viktig med kunnskap for å kunne forebygge, mener ordfører Thorvald Hillestad.

– Vi gjør dette for å dyktiggjøre oss selv på temaet. Radikalisering og ekstremisme er et fenomen som dessverre også kan være aktuelt for oss. Ting kan også skje i lille Re og andre mindre steder. Å si noe annet ville være å stikke hodet i sanda, sier han.

Både høyreekstreme og islamister

Blant foredragsholderne på dagens konferanse var politiinspektør Roy Sandvik, som er leder av PST-enheten i Vestfold. Han sier det ikke finnes noe stort kjent radikalt miljø i Vestfold i dag.

– Vi har enkeltindivider som er radikaliserte og som har en voldskapasitet i sin ideologi. Disse har vi både blant høyreekstreme og ekstrem islamisme, men det er ingen kjente, store miljøer, sier Sandvik.

– Er det mange farlige radikaliserte personer i Vestfold?

– Det er vanskelig å svare på, da mye av dette foregår i den enkeltes tankesett. En del av dette kommer til uttrykk gjennom skriverier, eller oppførsel, men det er nok ikke mange farlige i Vestfold. Men konkret er vanskelig å være, sier Sandvik.

PST

ENKELTINDIVIDER: Politiinspektør Roy Sandvik sier Vestfold har radikaliserte personer, men ingen kjente radikaliserte miljøer.

Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Radikaliseres via internett

Unge kan bli radikalisert gjennom karismatiske personer som kommer med et budskap folk oppfatter som fornuftige, eller de er sårbare og leter etter en gruppetilhørighet fortalte PST-lederen i sitt foredrag.

Mye av radikaliseringen skjer over internett.

– Dette har blitt en mye større arena for radikalisering enn tidligere, sier Sandvik.

– Hvordan kan kommuneansatte forhindre radikalisering?

– Man må jobbe sammen. Det er mange aktører i en kommune som har forebygging som oppgave, men fra ulike vinkler. Man må også gjøre seg kjent med lovverket og vite når man kan, og når man skal varsle, sier Sandvik.

Tilskudd fra regjeringen

I høst ga regjeringen flere kommuner tilskuddsmidler for å gjennomføre prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Totalt 10 millioner kroner er fordelt. Re kommune fikk 300.000 kroner og har jobbet med prosjekter innen temaet det siste halve året.

– Vi har nok tatt dette litt mer på alvor enn en del andre kommuner, men de ansatte opplever dette som positivt, sier Hillestad.