NRK Meny
Normal

– Umulig å tilbringe mye tid på skolen

Flere skoler må utbedres eller gis fritak fra kravet om 7,5 times arbeidstid dersom avtalen mellom KS og Utdanningsforbundet blir stående, mener skoleansatte.

Arbeidsværelse Vestskogen skole

Lærere på Vestskogen skole på Nøtterøy har for liten plass på personalrommet til at det nye kravet om arbeidstid kan innføres, mener tillitsvalgte.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Mandag forrige uke ble Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – KS og Utdanningsforbundet enige om årets lønnsoppgjør for lærere.

Avtalen innebærer blant annet at lærerne skal være til stede på skolen 7,5 timer per dag. Forutsetningen er at «arbeidsforholdene er tilfredsstillende med hensyn til arbeidsplasser og nødvendige hjelpemidler».

Nina C. Elgaaen, Vestskogen skole
Foto: Aina Indreiten / NRK

– Det er umulig på vår skole, her er det ikke plass, sier Nina Constance Elgaaen, tillitsvalgt for lærerne på Vestskogen skole på Nøtterøy.

Elgaaen er skuffet over at hennes eget fagforbund kunne si ja til en slik avtale.

– Vi forstår ikke hvordan lederne i Utdanningsforbundet kunne gå med på en slik avtale. Nå gjenstår jo uravstemningen, men dersom dette blir gjennomført ser vi mørkt på det, sier hun.

Lite tilpasset

På eldre skoler kan den nye arbeidstiden for lærere bli en utfordring. Mens lærere på nye skoler gjerne har flere arbeidsrom og arbeidsstasjoner for lærerne, er eldre skoler ikke tilpasset en slik arbeidshverdag.

– Vi bør nok ha en utredning på hva det betyr for de eldre skolene våre og hvordan vi kan tilpasse dette, sier kommunaldirektør for oppvekst og kultur i Nøtterøy kommune, Christian Thaulow.

Samtidig er han opptatt av at problemet ikke må gjøres større enn det er.

– Lærere sitter og jobber på sine arbeidsplasser i dag også, men dersom dette spisses kan det bli en utfordring, sier Thaulow.

Artikkelen fortsetter under bildet

Vestskogen skole, Nøtterøy

Vestskogen skole er en av tre eldre barneskoler på Nøtterøy. De andre er Herstad skole og Torød skole.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Små personalrom

I dag er det et krav om at den enkelte arbeidsstasjon for lærere skal være seks kvadratmeter, men eldre skoler er ikke tilpasset slike krav.

Vestskogen skole er nesten 50 år gammel og personalrommene er få og små. Lærerne kan knapt reise seg fra stolene uten å dulte bort i en kollega.

I tillegg er det dårlig ventilasjon og en del støy fra maskiner og kolleger som må prate sammen om oppgaver.

– Blir man her for lenge får man hodepine. Vi er avhengige av å kunne jobbe en del hjemmefra, sier Elgaaen.

Også rektor Nina Petersson Hovind mener en fast arbeidstid for lærere kan bli vanskelig å gjennomføre på Vestskogen skole.

– Dersom vi må, skal vi finne løsninger, men vi mangler klasserom i dag, så det blir en utfordring, sier hun.

– Må utbedre skolene

Hovind mener likevel det kunne vært en fordel om lærerne hadde en fast arbeidstid på skolen.

Nina Petersson Hovind, rektor Vestskogen skole
Foto: Aina Indreiten / NRK

– Det ville gjort lærerne mer tilgjengelige, men vi avhengig av et samarbeid med kommunen og de tillitsvalgte for å få dette til, sier hun.

Ifølge Utdanningsforbundet vil det nye kravet om arbeidstid kun gjelde halvpartene av skolene i landet.

– På de andre skolene er ikke arbeidsforholdene gode nok til at 7,5 timers kravet kan bli iverksatt, fortalte Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet, til NRK etter at avtalen ble kjent.

Dette har ikke KS full oversikt over.

– Vi tror ikke det gjelder så mange skoler, men noen steder er det helt sikkert behov for å gjøre noe, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Men kommunaldirektør Christian Thaulow kan ikke svare på om det er aktuelt for Nøtterøy kommune å investere i skolebyggene for at de skal tilpasses de nye kravene.

– Det er det for tidlig å si noe om, sier han.

Kan bli streik i sommer

Elgaaen tror mange lærere vil stemme "nei" til avtalen i uravstemningen.

– Nå har vi ennå ikke full oversikt over hva avtalen går ut på, men slik stemningen er her nå, vil nok mange stemme nei, sier hun.

Dersom lærerne sier nei til avtalen som er forhandlet frem av Utdanningsforbundet og KS, kan det bli streik i sommer.

– Det er jo også helt håpløst, men da vil jeg tro det i første omgang kun vil gjelde noen få og at de trapper opp streiken i august når skolene begynner igjen, sier Elgaaen.