NRK Meny
Normal

– Blir kriminelle fordi politiet tviholder på førerkortet

Politiet krever ofte ett års karantenetid før tidligere fengselsinnsatte får førerkortet tilbake. – I mellomtiden blir mange kriminelle igjen.

Førerkort

KARANTENE: Fengselsinnsatte må ofte vise god vandel i ett år etter løslatelse før de får førerkortet tilbake.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Vi har konkrete eksempler på folk som er tilbudt fast stilling, men bare dersom de får førerkortet tilbake. Så sier politiet nei, sier Trond Einar Frednes.

Sammen med Tobias Hofsøy driver han firmaet Sammen for livet, som skaffer jobb til fengselsinnsatte. Mange av de innsatte Frednes og Hofsøy hjelper tilbake i jobb har fått inndratt førerkortet, ofte på grunn av kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Førerkortet kan for eksempel være inndratt i fem år. Selv om de fem årene er gått når personen løslates, krever politiet at den løslatte skal ta urinprøver hver uke i ett år før han eller hun får tilbake førerkortet.

Frednes peker på at det er dyrt å ta urinprøver hver uke, og at mange derfor slutter med det før året er omme.

– Det koster 600 kroner per gang, og det er mye penger for folk som går på dagpenger fra Nav fordi de ikke får jobb uten førerkort.

Trond Einar Frednes og Tobias Hofsøy

VANSKELIG: Trond Einar Frednes og Tobias Hofsøy opplever at det er vanskelig å skaffe jobb til løslatte uten førerkort.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Skal være føre var

Seksjonssjef i Politidirektoratet, Steinar Talgø, bekrefter at hovedregelen er at personer som har sonet lengre fengselsstraffer må være uten førerkort i ett år etter løslatelse.

– Dette gjelder for folk som har vært fengslet i tre år eller mer og har fått inndratt førerkortet sitt, sier Talgø.

– Poenget er at de skal vise at de klarer å holde seg på matta, også når det ikke er noen som hele tiden titter dem over skulderen. Dette er for å ivareta trafikksikkerheten.

Steinar Talgø

TRAFIKKSIKKERHET: Seksjonssjef i Politidirektoratet, Steinar Talgø, sier politiet må være føre var og ta hensyn til trafikksikkerheten.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Talgø presiserer at det kan gjøres unntak fra reglene, men at de skal praktiseres strengt.

– Her vil politiet vurdere den enkelte ut ifra hvilke handlinger han eller hun er domfelt for. Politiet ønsker spesielt å se an personer som er dømt for grov vold, sier Talgø.

– Virker mot sin hensikt

Frednes mener at mange som med førerkort kunne ha skaffet seg jobb og startet et nytt liv, i stedet blir kriminelle igjen i løpet av dette året.

– Det er der vi ser at flest havner tilbake i det kriminelle miljøet, og ikke kommer seg videre.

Han får støtte av kollega Tobias Hofsøy.

– Jeg tror ikke det hadde ført til mer rus i trafikken at man hadde gitt ut førerkort like etter løslatelse. Derimot tror jeg at det er større sjanse for at den løslatte kjører ruset dersom han eller hun ikke får førerkortet tilbake, sier Hofsøy.

Steinar Talgø sier at Politidirektoratet ikke har evaluert hvor godt ordningen fungerer.

– Men vi er også innforstått med at dette er en avveining av forskjellige hensyn. Trafikksikkerheten veies opp mot det faktum at et førerkort vil være til stor hjelp for den løslatte som vil skaffe seg jobb.