NRK Meny
Normal

– Beredskapen burde vært bedre

Fem år etter 22-juli-terroren mener beredskapssjef Jan Helge Kaiser at Vestfold ikke er forberedt på hendelser hvor kommunene må samarbeide godt. – Dramatisk, sier Støttegruppa etter 22. juli i Vestfold.

Jan Helge Kaiser

Beredskapssjefen mener fylket har noen mangler for å håndtere store hendelser.

Foto: Arne Fredrik Næss / NRK

– Med noen unntak, har vi ikke styrket evnen i vesentlig grad til å takle store hendelser de siste fem årene, sier beredskapssjef Jan Helge Kaiser hos Fylkesmannen i Vestfold.

Unntaket er politiet som har blitt styrket, blant annet med nødnett. Men ellers mener han at vi burde vært bedre beredt for store regionale hendelser, enn det vi er nå.

– Fokuset de siste fem årene har vært nasjonale kapasiteter, slik som situasjonssentre i departementer. Resultatet er en nasjonal ubalanse hvor man lokalt og regionalt ikke har hatt samme utvikling, sier Kaiser.

Lik i resten av landet

Han mener problemet er likt i de fleste andre fylker, kanskje med unntak av storbyene.

Utfordringen er samhandling mellom nødetater, kommuner og andre virksomheter ved store regionale hendelser. Her mener han vi ikke er godt nok forberedt.

– Skal man løse en krise bra, må nødetater, kommune og andre jobbe godt parallelt fra første stund. Skal vi få til det bra, må vi også trene godt, forteller Kaiser.

22. juli støttegruppa i Vestfold er bekymret over beredskapssituasjonen i fylket.

– Det er dramatisk og urovekkende at beredskapen ikke har blitt bedre i Vestfold. At et lite fylke som Vestfold med så få kommuner ikke har evne til å koordinere bedre, må man ta tak i, sier nestleder Tom Strømstad Olsen i Støttegruppa etter 22. juli i Vestfold.

Les også: Frykter kaos ved katastrofer

Måtte avlyse øvelse

I 2016 hadde fylkesmannen planlagt en storøvelse mellom kommuner, nødetater og andre virksomheter i Vestfold. Her skulle de øve på hva som skjer ved en stor hendelse, slik som skogbrann eller terror.

Men fylkesøvelsen ble avlyst fordi blant annet tre kommuner og sykehuset i Vestfold ikke kunne prioritere å være med.

– Vi må appellere til å prioritere dette, men det er også alt. Vi har tydeligvis ikke vært gode nok til det, reflekterer beredskapssjefen selvkritisk.

Peker mot justisministeren

Kaiser mener justisministeren har et klart ansvar for at dette blir prioritert.

Anders Anundsen står foran en politibil

Justisministeren mener det først og fremst er opp til hver enkelt kommune og prioritere beredskapen.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Anders Anundsen ser at det kan være krevende å koordinere på tvers, men mener Fylkesmannen her har en hovedrolle.

– Jeg tror ikke det er lurt å ha et lovverk som tvinger kommunene. Det er veldig synd hvis man ikke har fått til en slik regional øvelse. Kommunene må selv ta ansvar for å se sin egen beredskap i et større bilde, sier justisministeren.

– Hvis vi ser på de siste femten års hendelser, ser vi at håndteringen avgjøres av de forberedelsene som er gjort på forhånd, sier Kaiser.

Les også: I Vestfold finnes det ikke dykkerberedskap