NRK Meny
Normal

– 64 åringen er skyldig og kan straffes

Juryen i ankesaken i Agder lagmannsrett, der en 64 år gammel mann fra Sandefjord er tiltalt for å ha skutt tre personer og forsøkt å skyte en fjerde i Badeparken i Sandefjord i januar i fjor, svarte ja på alle spørsmålene om tiltalte kan straffes.

Kjetil Baugstad Egelie og Harald Stabell

64-åringen som er tiltalt etter skuddene i Badeparken kan bli straffet. Til v. aktor politiinspektør Kjetil Baugstad Egelie og til h. forsvarer Harald Stabell.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

De svarer også ja på alle spørsmålene om skytingen ble utført med overlegg. Det betyr at 64 åringen, som i lagmannsretten erkjente at han har skutt men ikke kan huske det, blir straffet.

Den 64-årige sandefjordsmannen står tiltalt for forsøk på overlagt drap mot fire personer i Badeparken, fredag 14. januar i fjor. Tre personer ble truffet av skuddene.

64 åringen ble i Sandefjord tingrett dømt til 17 års fengsel, og til å betale til sammen flere hundre tusen kroner til de fire fornærmede i saken.

– Preget Sandefjord sentrum

Bistandsadvokatene til de fornærmede etter skytingen i Badeparken i Sandefjord fremmet i lagmannsretten de samme kravene til oppreisning som i tingretten.
Det er 600 000 kroner til kvinnen og 400 000 til hennes ektemann. Den tredje som ble skutt, og som ble lam fra livet og ned, krever 500 000 kroner i oppreisning.

Den fjerde fornærmede er mannen som ikke ble truffet. Han krever 200 000 kroner i oppreisning. Da saken var oppe i Sandefjord tingrett og 64-åringen ble dømt der, satt tingretten oppreisningen til ekteparet lavere enn kravet, mens de to øvrige fikk slik de krevde.

Aktor, politiinspektør Kjetil Baustad Egelie snakket i sin prosedyre om følgene skytingen fikk for de fornærmede. Han var detaljert innom hvordan de ble skutt, hvordan og hvor de fornærmede ble truffet, og ikke minst de følger dette har fått.

To ble livstruende skadet og er varig merket for livet. Deres livskvalitet er sterkt forringet.

Aktor beskrev også dagen for hendelsen, hvordan hele hendelsen preget Sandefjord sentrum før tiltalte ble arrestert. Skoler og barnehager ble stengt, veisperringer ble satt opp. Det var politifolk over alt.

– Øyeblikksbildet beskriver hvor alvorlig dette var, sa Egelie i prosedyren om straffeutmålingen.

Samme påstand som i tingretten

Han henviste til tidligere rettsavgjørelser i saker som til en viss grad kan sammenlignes, hvor høyesterett har skjerpet staffen fra lagmannsretten.

Aktor la ned påstand om at 64-åringen, som lagmannsretten har funnet skyldig slik at han kan straffes, blir dømt til fengsel i 17 år. Dette er samme påstand som ble lagt ned i Sandefjord tingrett og som også tingretten fastsatte da 64-åringen ble dømt.

Forsvarer Harald Stabell tok for seg straffeutmålingen, og anførte at tingrettens dom på 17 år er en for streng straff.

Han la vekt på at forsøk skal straffes mildere enn fullbyrdet forbrytelse. Tingretten argumenterte at det måtte reageres strengt på overlagt handling av allmennpreventiv hensyn, da de dømte hans klient til 17 års fengsel.

– Bør behandles på mildest måte

Stabell viste også til ulike juridiske utredninger om forsøk på en handling og utmåling av straff for dette. Han tok også for seg den argumentasjonen aktor brukte for å komme fram til påstanden om 17 års fengsel. Stabell mente aktors vurdering av straff var for streng og mente at lagmannsretten ikke kunne følge dette.

Stabell la vekt på tidligere rettspraksis og en fersk dom for drapsforsøk på en ung sovende gutt som førte til lavere straff enn utgangspunktet for aktors påstand.

– Dette ene drapsforsøket resulterte i sju år og seks måneder fengsel, sa Stabell. I denne saken er det fire offer.

Stabell la ned påstand om at 64-åringen behandles på mildeste måte.

Dom faller til uka

Når det gjelder oppreisningskravene, mente Stabell det var en svakhet ved tingrettens avgjørelse ved at det ikke var henvist til tidligere rettspraksis som underbygger så høye krav.

Det er nødvendig å påpeke at de fornærmede fra tidligere har hatt problemer knyttet til rus. Det er viktig å også ta hensyn til hvordan de fornærmedes tilstand var før skytingen i Badeparken, mente Harald Stabell.

Stabell viste også her til tidligere rettspraksis i forhold til oppreisning i saker der personer er skadet.

Dom i saken faller mandag eller tirsdag, opplyste lagrettens formann, lagdommer Erland Henrichsen.