– Altfor mange branner oppstår på grunn av matlaging

43 prosent av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbrann. Komfyrvakt anbefales!

Svidd mat

Det går veldig fort å skape en komfyrbrann med åpne flammer med fett og oljer. Andre matvarer kan utvikle mye røyk, men bruker lengre tid til å ta fyr.

Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

– Komfyrbrann gjentar seg hele tiden og vi ser at antallet tilfeller øker. Det er skummelt, sier Arnt Espen Folvik, informasjonsrådgiver ved Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Av totalt 3148 utrykninger til branner i norske private boliger i fjor, var 1344 av disse branner eller branntilløp på komfyren.

– Det er veldig tydelig at komfyren er en risikosone og det må være mulig å gjøre noe med dette ved å øke bevisstheten til folk, sier han.

– Ekstremt farlig røyk

Steinar Holm

Underbrannmester Steinar Holm sier at veldig mange tilfeller av komfyrbranner skjer i forbindelse med helg.

Foto: Privat

– I helgen var det to slike hendelser i Tønsberg da jeg var på vakt. I begge tilfellene var det de automatiske brannvarslingsanleggene som varslet oss og som gjorde at vi røk ut, sier underbrannmester Steinar Holm.

Holm forteller at det ikke alltid oppstår åpne flammer, men at også røyken er ekstremt farlig å puste inn. To til tre store trekk kan være nok til at man besvimer og da er man avhengig av hjelp.

– Det utvikles en del røyk før det antennes, I går så var det ikke så veldig svidd på toppen, men i bunnen av kjelen var det veldig svidd og det var røyk i hele leiligheten, forteller han.

Holm påpeker at det er veldig viktig at man ikke har ting lagret på komfyren og at det er en komfyrvakt til stede når det lages mat.

– Også er det viktig at man ikke begynner å lage nattmat når man kommer hjem fra byen for eksempel. Kommer du sent hjem og er trøtt, så er det fort gjort å sovne med maten stående på komfyren.

husbrann på grunn av matlaging

Brannmannskapene i Vestfold rukket ut og hindret brann på komfyren 44 ganger i perioden januar 2016 til og med januar 2017.

Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen