500 grunnstøtinger i sommer

Så langt i år har forsikringsselskapene Gjensidige, Tryg og If registrert over 500 grunnstøtinger med fritidsbåt. De aller fleste grunnstøtingene skjedde i sommer, og båtførerne var oftest lokalkjente.

Grunnstøting ved Skrøslingen utenfor Nøtterøy

Feriedrømmen kan ende på et skjær, dersom båtføreren ikke er oppmerksom.

Foto: Redningsselskapet

Det sies at det fins to typer båtførere; de som har grunnstøtt, og de som kommer til å gjøre det.

Til tross for at de fleste fritidsbåter i dag er utstyrt med kartplotter, mange har ekkolodd og radar, så grunnstøter de like ofte som tidligere.

Men konsekvensene og kostnadene ved en grunnstøting er større fordi moderne båter er mer komplekse.

Det koster mye mer å reparere en moderne plastbåt i sandwich-materiale enn en tradisjonell trebåt. Det som ser ut som en liten skade fra utsiden, kan ha ødelagt mye inne i båten.

Kondemneres

– Denne båten grunnstøtte på Tjøme. Den fikk skader i millionklassen og ble kondemnert, sier Morten Solgaard ved Jarlsø Marina.

Han viser oss en stor cabincruiser som en privatperson har kjøpt tilbake fra forsikringsselskapet.

Morten Solgaard ved Jarlsø Marina

Morten Solgaard, butikksjef ved Jarlsø Marina, inspiserer en skadet båt.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Jarlsø Marina i Tønsberg ligger i et populært skjærgårdsområde med tett trafikk av fritidsbåter, og mange av de grunnstøtte båtene havner her.

Det farligste på havet er land

– Nye hjelpemidler som kartplottere kan være en hvilepute, mener Solgaard.

– Har du litt heng i plotteren, er du plutselig et sted du ikke visste at du var. Da folk brukte papirkart var de mer nøye, og satte ut kurser i kartet, sier han.

Lokalkjente

Jan Egil Hektoen er takstmann i Gjensidige Vestfold, og har sett mange skader. Han sier lokalkjente båtførere grunnstøter oftere enn dem som ikke kjenner farvannet.

Jan Egil Hektoen

Jan Egil Hektoen har sett mange grunnstøtningsskader. Han er takstmann i Gjensidige i Vestfold.

Foto: Hans Petter Reppe / Nrk

– Det er gjerne sånn at på steder du kjører ofte, blir du kanskje litt for avslappet og følger ikke godt nok med, sier Hektoen.

Store forsikringsutbetalinger på grunn av grunnstøtinger koster også penger for kunder som ikke grunnstøter.

– Ja, det er jo et spleiselag. Det fordeles på alle kundene, sier Hektoen.