NRK Meny
Normal

36,5 færre politimillioner skal ikke gå ut over deg

Vestfold er et av politidistriktene som har fått størst reduksjon er i frie driftsmidler, skriver Politiforum. Det skal ikke publikum merke noe til, mener politimesteren.

UP-bil

Vestfold politidistrikt har både lavere politidekning og er at av distriktene om har fått størst reduksjon i frie driftsmidler.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Landets 27 politidistrikter er budsjett-tapere, skriver bladet Politiforum

Bladet har kommet fram til at det beløpet som politimestrene kan disponere fritt er sunket med 515 millioner kroner fra 2003 til 2015.

Ett av de politidistriktene som har fått størst reduksjon er Vestfold, som i denne perioden har fått en nedgang på 36,5 millioner kroner.

– Den er veldig merkbar internt, sier Vestfolds nye politimester Christine Fossum.

– Men, selv med stramme budsjett har vi fått flere politistillinger. Vi har flere folk på jobb, og det har gjort at vi klarer oss brukbart.

I disse dager fordeler ledelsen i politidistriktet pengene

– Vi har en vanskelig prosess med å fordele budsjettmidlene ut i politidistriktet på en fornuftig måte, forteller Fossen.

Christine Fossen

Politimester Christine Fossen jobber i disse dager med å fordele budsjettpengene i politidistriktet. Selv med strammere budsjett blir det flere nye ansatte det kommende året.

Foto: Politiet

Antageligvis må politiet la være å erstatte sivile stillinger hvis de har frivillig avgang Det vil si ansatte i kontorstøtte, forvaltning osv.

Er det dramatisk?

– Nei, fordi vi er pålagt å opprette stillinger slik at nye politistudenter skal få jobb, er det ikke dramatisk, sier Fossen. Og de stillingen får vi det dekket inn, legger hun til.

Internt er det verre

Der må de skrape drifts- og investeringsbudsjettene så langt inn til beinet de klarer, men noen nye politibiler er bestilt.

– Det må vi ha. Mange av våre ansatte jobber i bilene hver dag og bilene går hele døgnet. Og det er stor slitasje på dem.

Prioriteringene fra politidirektoratets side som er tøffe

Myndighetenes prioritering med å opprette nye stillinger til de nyutdannede koster penger. Samtidig bruker politiet mye på en IKT-satsing.

– Det koster mye, men det er vi alle enige om at det er vi helt nødt til, sier Fossen.

Politiarbeidet er førsteprioritet

–Vår førsteprioritet er å sørge for at innbyggerne får en god polititjeneste, selv med smalt budsjett, forsikrer Christine Fossen.

– Som sagt er vi pålagt å fylle opp alle stillingene våre på politisiden og på juristsiden. Da vil det operative arbeidet, etterforskning, forebyggende tjeneste, alt det juristen gjør med å jobbe ferdig straffesaker og gå i retten, dekkes opp.

– Så skal vi håndtere resten så godt vi bare kan, sier politimesteren.