NRK Meny
Normal

27 prosent av sakene handler om vold

Halvårstallene for Konfliktrådet i Vestfold er klare.

Konfliktrådet i Nord-Trøndelag

MEKLING: Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr gratis mekling i straffesaker og sivile saker. (illustrasjonsbilde)

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Tallene viser en nedgang fra fjoråret når det gjelder tyverisaker og skadeverkssaker. Konfliktrådet har mottatt 161 saker hittil i år, noe som er 51 færre saker enn på samme tid i fjor.

– Vi antar at det kanskje er færre som melder naskerisaker, og kanskje også skadeverkssaker. Selvfølgelig ønsker vi å tro at det er færre slike saker også, sier rådgiver Agron Tahiri i Konfliktrådet i Vestfold.

44 av konfliktrådssakene i Vestfold omhandler vold.

Møter hverandre

Konfliktrådene i landet har det siste året hatt ansvar for straffegjennomføring av ungdom under 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Straffen bygger på tre elementer:

Først møter lovbryteren de som er blitt berørt av den kriminelle handlingen, deretter settes det opp en ungdomsplan med krav ungdommen må innfri. I ettertid følges ungdommen opp av fagfolk.

Målet er å forhindre ny kriminalitet.

– Samfunnet generelt har et stort ønske om å ikke ha ungdom i denne aldersgruppa i fengsel. Samtidig mobiliserer en slik oppfølging nettverket rundt, både det private og det offentlige, som gir dem en unik mulighet til å ta tak i det de skal ta tak i for å få et liv uten kriminalitet, sier Tahiri til NRK.

Meklerne i Vestfold.

MEKLERNE I VESTFOLD: Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 550 meklere, hvorav 25 hører til i Vestfold.

Foto: Konfliktrådet

Kraftig økning i voldssaker

På landsbasis har det, i motsetning til i Vestfold, vært en økning i antall saker.

3 876 saker hittil i år utgjør 421 flere saker enn på samme tid i fjor, ifølge Konfliktrådet.

Antall voldssaker har økt fra 764 til 939, mens antall narkotikasaker har økt fra 32 saker i fjor til 124 saker så langt i 2015.