Juksere risikerer ett års utestengelse

Studenter etterspør mer informasjon om konsekvensene av juks.

Høgskolen i Sørøst-Norge

MANGE STUDENTER: Høgskolen i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter, fordelt på åtte studiesteder. Her fra avdelingen i Vestfold.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

25 personer ble tatt for juks ved Høgskolen i Sørøst-Norge i fjor.

Tall fra høgskolen viser at antall studenter som ble tatt for juks, enten på eksamen eller på en obligatorisk oppgave, steg i perioden 2015 til 2016 med 13 tilfeller. I tillegg er 11 personer mistenkt for juks på eksamen som ble avholdt før nyttår.

Plagiat

Høgskolen har en rekke måter å avdekke juks på.

Når eksamenstiden kommer, blir dataene logget hvert fjerde sekund og plagiatkontroller kjører oppgavene gjennom tekstgjenkjenningsprogrammer. Dersom kontrollen slår ut på at teksten har likhetstrekk med andre verk på over 15 prosent, blir det ansett som juks.

Dette gjelder både for obligatoriske oppgaver og for eksamener.

– Vi har veldig mye plagiering. Vi har også noen tilfeller av notater i formelsamlinger og bruk av mobiltelefon på eksamen, sier Cathrine Schøne Brodwall, seniorrådgiver ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Dersom noen blir tatt, er konsekvensene lite hyggelige.

– Når noen blir tatt i fusk, enten det er grovt uaktsomt eller med forsett, fører det stort sett alltid til annullering av oppgaven eller eksamenen, og utestengelse fra høgskolen og alle andre høgskoler og universiteter i Norge i to semestre, forklarer Brodwall. Hun legger til at det er viktig at studentene merker seg at fusk ved eksamen og innleveringer vurderes like strengt.

Ifølge henne blir studentene informert om konsekvensene gjennom flere kanaler ved høgskolen, blant annet via lærerne, plakater og utdanningsplaner. Studenter NRK har snakket med, etterspør imidlertid bedre informasjon.

Studentene, f.v. Adrian Møyland, Kristin Skåli, Jannike Løkeberg og Elisabeth Haukeland

ETTERLYSER MER INFORMASJON: Adrian Møyland (t.v.), Kristin Skåli, Jannike Løkeberg og Elisabeth Haukeland visste ikke at man kunne bli utestengt i et år om man blir tatt for juks.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– For lite informasjon

Vennegjengen Adrian Møyland, Kristin Skåli, Jannike Løkeberg og Elisabeth Haukeland er blant dem som etterlyser mer informasjon om konsekvensene ved juks. De er alle førsteårsstudenter i Økonomi og ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Vestfold.

Studentene sier at de visste ikke at reglene var så strenge, og trodde at juksere bare ikke fikk fullført eksamenen og måtte ta den om igjen.

De tror at færre hadde jukset, dersom konsekvensene var bedre kjent.

– Jo verre konsekvensen er, jo mindre har man lyst til det, tror Møyland.