Trygdesvindel for 6 mill.

NAV har anmeldt 24 vestfoldinger for trygdesvindel. Det er nær en fordobling mot samme tidspunkt i fjor.

NAV i Skien
Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

24 personer har svindlet til seg 6 millioner kroner så langt dette året, det skriver NAV i en pressemelding. Av disse anmeldelsene dreier 21 saker seg om svindel av dagpenger.

Avslører flere

Seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Magne Fladby, forteller at NAV har blitt flinkere til å oppdage svindel. Han legger til at det kun er de mest alvorlige sakene som blir anmeldt.

– Vi har intensivert kontrollene de senere årene, vi har bedre virkemidler enn tidligere. Dessuten har vi stadig fått mer erfaring med registersamkjøring, spesielt på området dagpenger hvor vi har flest feilutbetalinger, sier Fladby til NRK.

På landsbasis har 417 personer blitt anmeldt for trygdesvindel.

Undergraver velferdssystemet

De fleste sakene avdekkes gjennom opplysninger i interne registre eller samarbeid mellom offentlige etater. Den største enkeltsaken i Vestfold gjelder svindel av sykepenger og arbeidsavklaringspenger for 1, 5 millioner kroner, en sak der samarbeidet mellom Skatteetaten og politiet har vært viktig.

– Personer som unnlater å bidra til fellesskapet med skatter og avgifter, samtidig som de svindler til seg fra fellesskapets midler, undergraver hele velferdssystemet, sier avdelingsdirektør for NAV kontroll Sør, Birgitte Melbye i pressemeldingen.

Dobling i Telemark

Terje Tønnessen, NAV-direktør

Direktør i NAV Telemark, Terje Tønnessen, vil fortsette jakten på trygdesvindlere.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Også i Telemark har det vært en markant økning i antall anmeldelser. I Iøpet av årets fire første måneder er 24 personer i Telemark anmeldt for trygdesvindel av til sammen over fire og en halv million kroner.

Det viser tall fra NAV Telemark.

Det er avdekket mer enn dobbelt så mange saker så langt i år, sammenliknet med samme periode i fjor.

Fylkesdirektør i NAV Telemark, Terje Tønnessen, liker ikke utviklingen

.– Det vi ser av tallene fra de fire første månedene er at antallet som er at tatt dobler seg i forhold til samme tid i fjor, også beløpene er betraktelig høyere i år, det sier han

Bedre og flere kontroller

Tønnesen tror økningen skyldes at de har fått et bedre kontrollsystem, og at de sier etter i flere saker.

– Jo mer vi leiter, jo mer finner vi, sier han.

Fylkesdirektøren sier også at de vil intensivere jakten på dem som utnytter systemet ytterligere.

– Vi tipser politiet når vi mistenker at det er noe galt, og vi kommer til å intensivere det arbeidet. Dette er for å verne hele velferdssystemet, sier han.