NRK Meny
Normal

- Veldig ambisiøst

Vil ha økomat på flere storkjøkken-fat.

Økologisk squash
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Innen 2015 skal produksjonen av økologisk mat mer enn dobles i Vestfold. Det er målet i den nye handlingsplanen til Fylkesmannens landbruksavdeling.

- Det er veldig ambisiøst. Men hvis vi har en høy målsetting, er det også lettere å få satt inn tiltak som øker produksjonen, mener fylkesagronom Mona Olsrød.

Satser på grendemøter

I Soria Moria-erklæringen i 2005 gikk regjeringen inn for at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i Norge skal være økologisk. Vestfold har fått tildelt grønnsaker, frukt og bær som sitt satsingsområde. Fylkesagronomen skal blant annet satse på grendemøter for å få flere bønder til å satse økologisk.

- Det gir en god effekt å samle små grupper som kan diskutere praktiske ting rundt denne typen produksjon, sier Mona Olsrød.

Vil øke forbruket

Men det hjelper ikke med høyere produksjon av økologiske matvarer om ikke det følges opp av et høyere forbruk. Derfor mener fylkesagronomen at det bør satses på salg til storhusholdning.

- Skal vi nå målene om 15 prosent forbruk av økomat, monner det jo litt hvis storhusholdninger satser mer på økologiske varer.

Må ville det

Harald Lie, styremedlem i Vestfold Bondelag, har drevet med økologisk jordbruk med korn og melk siden 1997. Han anbefaler flere bønder å satse økologisk, men sier at det kanskje ikke passer for alle.

- Man må ville det, og man må være villig til å tenke langsiktig. Det tar to år før man kan levere det første produktet til forbrukerne.