- Sparer ikke mye på å slå oss sammen

Rådmann i Tjøme kommune tror ikke en sammenslåing med Tjøme, Tønsberg og Nøtterøy vil føre til at kommunene sparer penger.

Rådmann i Tjøme kommune Christine Norum
Foto: Rune Jensen / NRK

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la i dag fram kommuneproposisjonen for 2015. Proposisjonen inneholder blant annet punkter om sammenslåing mellom kommuner.

Rådmann i Tjøme kommune Christine Norum sier hun er fornøyd med proposisjonen, som hun mener har tydelige rammer.

– Jeg tenker at det er greit med tydelige signaler for oss som er i en prosess og da synes jeg det er veldig positivt at Jan Tore Sanner velger å være veldig tydelig på fremdriftsplan og kommende rammer for sin kommunereform. Det er godt å ha og forholde seg til for oss som er rådmenn.

Faglig kvalitet

De tre kommunene har lenge hatt møter og samarbeid med tanke på at de går mot en sammenslåing. I juni skal kommunestyrene bestemme seg for om de vil gå videre. Norum sier det viktigste er å levere en best mulig faglig kvalitet til innbyggerne.

Fagmiljøene skal være store nok til at de også har profesjonell avstand til brukerne sine.

Christine Norum - Rådmann i Tjøme kommune

– Det som er viktig å tenke på for fagmiljøene er å skape så robuste enheter at fagmiljøene blir styrket. Det legges det stor vekt på, og det er for oss også det viktigste - at vi ser fremover og bygger nye kommuner som er så robuste at den faglige kvaliteten vi kan levere i form av tjenester til befolkningene er best mulig.

Norum mener kommuneproposisjonen som i dag ble lagt frem er opptatt av nettopp det å lage robuste kommuner slik at kommunene selv kan løse sine oppgaver.

– Et område som vi allerede har gjort noe med er barnevernet. Fra første januar i år slo vi sammen barnevernet på Tjøme og på Nøtterøy nettopp med den begrunnelsen at fagmiljøene skal være store nok til at de også har profesjonell avstand til brukerne sine.

Sparer ikke penger

Norum sier at fagmiljøene vil øke i profesjonalitet i en større kommune.

– Tilbudsstrukturen vil få større bredde i en større kommune. Da har man mulighet til å spille på flere strenger.

Dersom de tre kommunene skulle slå seg sammen gir staten delvis kompensasjon som er direkte knyttet til sammenslåingsprosessen. Totalt vil en sammenslåing gi en økonomisk gevinst på 70 millioner kroner. Rådmannen tror allikevel ikke en mulig kommunesammenslåing vil føre til at kommunene sparer penger.

Det er ikke den primære årsaken til at man tenker mer robuste kommuner. Det ligger selvfølgelig noen stordriftsfordeler og noe effektiviseringspotensial her. Stort sett så vil vel det dreie seg om overordnet ledelse. Tjenesteproduksjon er 85 prosent av det vi gjør og det krever sine arbeidstakere der institusjonen er, om det er et pleiehjem eller en skole. Der er det ikke penger å spare på å slå sammen kommuner.