Normal

- Manglende hjelp gir vold

- Satt i kjeller i tre døgn Mer vold blant narkomane skyldes mangel på hjelp, mener Per Jahnsen i Aktiv Kontakt med Stoffavhengige.

Rusavhengige har fått det tøffere etter at Holmestrand-legen Roger Gundersen sluttet.

Gundersen behandlet rusmisbrukere med medikamenter som erstattet heroin. Han måtte slutte fordi behandlingen hans ikke var en del av det godkjente tilbudet til narkomane. Dermed måtte flere titalls pasienter over på heroin igjen, og det har ikke vært helt heldig. 

Bruk av heroin

- Ved bruk av heroin blir de narkomane mer urolige. Heroin er dessuten dyrere, og det medfølger et mer ustablit liv enn ved bruk av medikamenter, sier Jahnsen.

Han påpeker også forskjellen på medikamenter som en bruker for å holde seg frisk, og heroin som brukes for rusens skyld.

Til hjelp for noen, til skade for andre

Siv har vært i rusmiljøet i mange år, og forteller at miljøet stadig  er preget av mer vold. Hun er ikke i tvil om hvorfor det har blitt sånn.

- Det er fordi leger har blitt fratatt lisensen til å hjelpe andre narkomane. Hvis en ikke får hjelp, må man ty til andre metoder som gjør at det blir som det blir i miljøet, mener Siv.

Doktor Gundersen hadde ifølge Jahnsen gode hensikter da mange fikk hjelp, men dessverre var det bivirkninger.

- Blant annet ble mange unge mennesker rekruttert til det narkomane miljøet.

Flere ressurser

Per i dag er ventetiden lang, og til tider for lang, for rusmisbrukere som ønsker et annet liv.

- Om en sender søknad om behandling, kan det fort gå halvannet år før en går hjelp. Alle får derfor ikke hjelp i tide, sier Jahnsen i Aktiv Kontakt med Stoffavhengige som er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens bymisjon og kommunen.

 Jahnsen mener ventetiden må kortes ned ved å gjøre systemet mindre byråkratisk og ved å sette inn flere ressurser.

 

 

 

Per Jahnsen i Aktiv Kontakt med Stoffavhengige
Foto: Marit Aune / NRK