NRK Meny
Normal

- Ingen undervisningsplikt

Ifølge opplæringsloven har de videregående skolene ingen plikt til å undervise personer med sykdommen ME.

Direktør for videregående opplæring i fylkeskommunen i Vestfold, Øyvind Sørensen, sier de likevel ønsker å strekke seg så langt som mulig.

- Vi ønsker å legge forholdene til rette for dem det gjelder uansett hva opplæringsloven sier, sier han.

 På denne videregående skolen i Larvik gjelder dette 5-7 elever, og disse vil nå få et tilbud.

- Vi skal ha en samtale med elevene og deres foresatte, og så skal vi lage et opplegg som passer for den enkelte. Det kan være at lærerne kommer hjem til dem, men det kan også være at elevene får en løsning som de kan håndtere alene. Det kan da være en nettbasert alternativ, sier Sørensen.