- Har ikke råd til å betale Torp

Jarlsberg Luftsportssenter sier det er umulig for dem å betale et krav på 1,5 millioner kroner fra Torp Sandefjord lufthavn. Torp mener småfly-aktører som bruker kontrolltårnet må betale langt mer enn de gjør i dag for å bruke det. Jarlsberg flyplass er pålagt å kommunisere med tårnet fordi de er i et kontrollert luftrom, men har til nå ikke betalt noe for tjenesten.