NRK Meny
Normal

- Hadde vært fint å kunne velge ledere fra hele befolkningen

Regiondirektør i NHO, Kristin Saga ønsker at flere kvinner i 50-årene prøver seg som ledere i arbeidslivet.

– Da har kvinnene mye relevant erfaring og barna er litt større, sier hun.

Kristin Saga

Regiondirektør i NHO Kristin Saga, tenker næringslivet trenger flere kvinnelige ledere. Kvinner over 50 har kanskje mindre ansvar hjemme enn yngre kvinner og da kan de bruke mer ressurser på jobb, hvis de er motivert.

Foto: John-André Samuelsen

Saga ønsker at den beste kompetansen skal ut i bedriftene. Det er en kjensgjerning at det er flest menn som tar på seg lederansvar i næringslivet.

– Da må vi kunne velge mellom hele befolkningen og ikke bare halvparten, sier hun.

Å invitere flere kvinner over 50 kan være en god løsning

For å få til det, tenker hun at flere kvinner kanskje må få et lite press på seg og ha fleksible arbeidsgivere.

– Kvinner over 50 har kanskje frigjort litt tid. Omsorgsbyrden i familien er som regel litt mindre, tenker Saga.

Krevede på for mange arenaer

– Man må være motivert for å ta på seg ansvar, tenker Saga.

Hun vet at mange kvinner har et krevende liv på mange arenaer. Særlig i årene de er mellom 30 og 45.

– Hvis du står i en fase av livet ditt hvor du både har ansvar for små barn, for gamle foreldre, og for aktiviteter ved siden av, kan det hende du vegrer seg for å ta det ansvaret en lederoppgave er, sier NHO direktøren.

Karriere og barn samtidig

– Nå er det liksom sånn at etter 50 skal man ikke være attraktiv på arbeidsmarkedet lenger. Det er noe stort tull. Nettopp da er kanskje mulighetene der, sier Saga.

Ikke ha dårlig samvittighet

Ole Døvik, leder i Vestfold Kristelig Folkeparti oppfordrer gjerne kvinner til å ta lederansvar.

Ole Døvik

KrF-politiker Ola Døvik mener kvinner over 50 ofte er svært kompetente til å ta lederjobber. Men han er opptatt av at det må være mulig å velge det som passer den enkelte familie best.

Foto: KrF / Privat

– Kvinner i 50-årene er vanligvis veldig kompetente, sier han.

Men, det er som regel kvinner har mest omsorgsansvar hjemme. Selv om menn også har ansvar. Da er det viktig at kvinner ikke får dårlig samvittighet for å bruke tid hjemme, mener han. .

Han tenker at man må legge til rette for at omsorgsarbeidet ikke blir nedprioritert.

– Det må også bli satt pris på, sier Døvik.

Tilrettelegging er nøkkelen

Kristin Saga tenker også at arbeidsgiverne må være fleksible og legge forholdene til rette for at kvinner også kan bruke seg selv på jobb.