- Et godt tiltak

Voldsutøvere og rusmisbrukere kan bli fratatt førerkortet selv om de ikke har kjørt i ruset tilstand.

Daniel Foster

Politiet samarbeider både med Statens vegvesen og fylkesmannen om å stramme inn grepet overfor folk som ruser seg eller er voldelige. Det er positivt, synes Daniel Foster.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Jeg tror dette er et godt tiltak for å få ned antall dødsfall i trafikken. Men det må flere tiltak til. Jeg tror at kriminelle og folk som ruser seg vil kjøre uansett. Jeg mistet selv førerkortet og tenkte "samme det, da kan de ikke ta det fra meg en gang til."

Det sier Daniel Foster (30) fra Tønsberg om at Vestfold politidistrikt vil ta førerkortet fra folk som enten ruser seg eller er voldelige fordi de ikke kan mestre sinnet sitt.

Kunne gått veldig galt

Daniel vet hva kan snakker om. Han har selv en bakgrunn som kriminell, med elleve dommer bak seg og i alt 6,5 år i fengsel. Nå er han ute av det, men har kjent på kroppen hva en ruspåvirket bak rattet kan føre til.

– Jeg har ligget på sykehus i et par måneder etter å ha sittet på med en som hadde rusa seg. Det endte med ei ulykke som kunne gått veldig galt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Daniel Foster

Kriminelle handlinger er fortid for Daniel Foster. I dag jobber han i anleggsbransjen og har begynt et nytt liv.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Øker trykket

Politiinspektør Magnar Pedersen i Vestfold politidistrikt sier at hensynet til trafikksikkerhet veier tyngst når politiet vil stramme inn på hvem som kan få lov til å ha førerkort.

– Vi vil ha økt oppmerksomhet på dem som står for høy fart, rus og aggressiv kjøreadferd i trafikken. Det er lett å se i statistikkene at disse personene er overrepresentert når det gjelder årsaken til ulykker.

Les også:

Ulykkestall fra Trygg Trafikk

Kan gjelde flere hundre

Så langt har Vestfold-politiet tatt førerkortet fra cirka 20 personer, og Pedersen anslår at flere hundre personer i fylket kan stå i faresonen for å bli fratatt førerkortet. Og det skjer ikke nødvendigvis fordi de har kjørt bil i rus eller oppført seg aggressivt i trafikken.

– Det stilles krav til edruelighet og vandel når man søker om førerkort første gang, og de samme kravene gjelder også etter at man har fått førerkortet. Dette er også et signal til ungdommer. Ønsker du førerkort, kan du ikke samtidig drive å ruse deg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Magnar Pedersen

Førerkortbeslag er hjemlet i lov, og nå øker vi oppmerksomheten rundt dette, sier politiinspektør Magnar Pedersen.

Foto: Trond Reidar Teigen / Scanpix

Ikke forenlig

Pedersen refererer fra en rettssak der en mann som ble pågrepet med flere brukerdoser amfetamin på seg, ble fratatt førerkortet selv om han ikke hadde kjørt i ruset tilstand.

– Politidirektoratet var enige med oss i at en slik mengde narkotika tilsa jevnlig bruk og at dette ikke var forenlig med det å ha førerkort.

Må vise urinprøve

Det finnes eksempler fra rettsvesenet på at også voldelig adferd kan få samme utfall. En mann som var dømt flere ganger for legemsfornærmelse ble fratatt førerkortet fordi retten kom til at han manglet impulskontroll og viste en aggressiv adferd i trafikken.

– Og han som banker og slår på mennesker som står ham nærmest – hvor mye skal til før han blir provosert i trafikken? spør Magnar Pedersen.

Den som blir fratatt førerkortet, mister det ikke for alltid. Men over en viss periode må vedkommende vise med rene urinprøver at han eller hun har sluttet med narkotika.

Blir akseptert

Daniel Foster er en av dem som har mistet førerkortet, men om kort tid skal han kjøre opp på nytt. Det er en sterk motivasjonsfaktor for ham.

– Det er å bli akseptert som en del av samfunnet igjen. Man kan gjøre de vanlige tingene, slippe å være avhengige av andre og fungere som et vanlig menneske. Førerkortet er ikke noe man har krav på. Det er et gode, og jeg tror jeg vil sette mer pris på førerkortet nå enn tidligere.