- Dramatisk statistikk

Halvparten av lærerstudentene faller fra studiet.

Lesesal ved NTNU
Foto: Ellinor Hansen / NRK

En ny statistikk viser at over halvparten av lærerstudentene i landet bryter eller utsetter lærerutdanningen.

- Ingen fare, mener studiedirektør ved Høgskolen i Vestfold.

- Unyansert bilde

Bjørnulf Stokvik, studiedirektør ved Høgskolen i Vestfold, mener det er mange ulike årsaker til at elevene ikke gjennomfører til tiden.

- Noen får barn og noen skifter studiested, eller har andre grunner til å bruke lengre tid på studiet, sier Stokvik.

Han mener statistikken gir et unyansert bilde av lærerutdanningen og han tror ikke at studentene på skolen sliter med motivasjonen.

- Jeg synes vi har dyktige studenter, sier Stokvik.

- For dårlig utdanning

Leder i Studentenes Landsforbund, Olav Øye, mener statistikken er dramatisk.

- Jeg tror det er kvaliteten på utdanningen som gjør at veldig mange studenter slutter, sier Øye.

Han mener elevene slutter fordi de ikke får den utdanningen som er nødvendig.

- Mange studenter føler at de ikke blir godt nok forberedt på den hverdagen som venter dem som lærer, sier han.