Vil ha nytt politisentrum her

Larvikspolitikerne har lagt det meste til rette for at Larvik skal bli det nye politisenteret i Vestfold, Buskerud og Telemark. Nå tilbyr de blant annet en 30 mål stor tomt.

Politianalysen foreslår å redusere antall politidistrikt fra dagens 27 til betydelig færre. Det er klart at Vestfold ikke lenger vil være et eget politidistrikt. Administrasjonen i Larvik mener Larvik bør være hovedsetet i et eventuelt nytt politidistrikt bestående av Vestfold, Buskerud og Telemark.

Politianalysen foreslår å redusere antall politidistrikt fra dagens 27 til betydelig færre.

Grensene for de nye politidistriktene er ennå ikke klare, men det er sannsynlig at Buskerud, Vestfold og Telemark blir slått sammen til ett politidistrikt.

Larvik-ordfører Rune Høiseth vil at senteret i et slikt politidistrikt skal være i Larvik. Tomta Larvikspolitikerne nå tilbyr til dette, ligger ved Ringdalskogen ved E18.

Vi har jobbet med disse planene i flere måneder, og er på offensiven. Så vidt meg bekjent er vi tidlig ute på dette området. Jeg kjenner ikke til noen aktører hverken i Buskerud eller Telemark som har lagt forholdene like mye til rette for nytt politisenter som oss, sier han til NRK.no.

Larvikspolitikerne la fram planene på en pressekonferanse i formiddag.

– Vi vet hva Justissektoren vil ha

Administasjonen i Larvik mener byen er perfekt som politisenter av flere grunner.

Ifølge dem er Larvik optimalt plassert i regionen Vestfold, Buskerud og Telemark, blant annet på grunn av nærheten til flyplass og E18.

Tomta på Ringdalskogen ligger nærme flere relevante funksjoner, som politihøgskolen og utrykningspolitiet i Stavern.

Dessuten mener Høiseth og Bast at Larvik er en kommune med erfaring og forståelse for Justissektorens behov.

– Vi har lagt forholdene til rette for justis og beredskap i over ti år, sier Høiseth.

Larvikspolitikerne ser også for seg å samlokalisere andre virksomheter med politisenteret, som domstol og brannvesen.

Rune Høiseth

I formiddag kunne larvikspolitikerne melde om storslagne planer for et nytt mulig politihovedsete i Larvik. Her ordfører Rune Høiseth.

Foto: Philip Hofgaard/NRK

Politimesteren: – Utmerket forslag

Rune Bård Hansen, politimester i Vestfold, synes ustpillet til Larvik kommune er utmerket.

– Det betyr likevel ikke at jeg mener Larvik er bedre egnet som politisenter enn andre steder i Vestfold, men det er veldig bra at kommuner ser sin besøkelsestid og går ut og markedsfører seg slik. Jeg vet også at noen fra Tønsberg og Horten har kommet med slike utspill, sier han.

Men du mener Vesfold er det naturlige valget hvis Buskerud, Vestfold og Telemark blir ett politidistrikt?

– Ja, i utgangspunktet, men det er nok litt fordi jeg er veldig tilknyttet Vestfold.

Ifølge Høiseth har Larvikspolitikerne fått positive signaler fra Justisdepartementet om planene på Ringdalskogen.

Forventer konkurranse

Larvikspolitikerne tror at Vestfoldbenken på Stortinget og alle politikerne i fylket vil være med på å fronte Larvik som vert for operasjonssentralen.

Likevel forventer de konkurranse fra Buskerud og Telemark.

Høiseth er klar på hvordan han og de andre larvikspolitikerne skal jobbe med saken framover.

– Vi skal kontakte fylkesordføreren, fylkesrådmannen, fylkesmannen og fylkesberedskapssjefen. Det er tverrpolitisk enighet om dette i Larvik, så framover skal hver av våre respektive gruppeledere jobbe videre mot sine fraksjoner på Stortinget. Nå er det om å gjøre å få markedsført mulighetene i Larvik, sier han.

Det er usikkert om den nye politireformen blir sluppet før eller etter jul.

Mulig ny politisentral i Larvik

Larvikspolitikerne ser for seg å samlokalisere politisenteret på Ringdalskogen med for eksempel domstol og ambulansetjeneste.

Foto: Larvik kommune