NRK Meny
Normal

– Vil flytte veipenger fra distrikt til storbyer

– Dette er en stor mistillit mot det politiske systemet i Norge, sier direktøren i Transportøkonomisk Institutt om de borgerliges plan for veiutbygging i Norge.

TØI-direktør Gunnar Lindberg om kriterier i NTP

– Det er en mistillitsforklaring på dagens norske system der stortingspolitikerne er inne og bestemmer utbygging helt ned på detaljnivå, sier Gunnar Lindberg, direktør i Transportøkonomisk institutt.

Gunnar Lindberg er direktør i Transportøkonomisk Institutt (TØI). Han har fått med seg de borgerlige partienes planer om å starte et eget statlig selskap med ansvar for veiutbygging i Norge.

– Det er en mistillitsforklaring på dagens norske system der stortingspolitikerne er inne og bestemmer utbygging helt ned på detaljnivå, sier Lindberg.

Ifølge Lindberg kommer én av konsekvensene til å være at man ser mer på samfunnsøkonomisk nytte og utbygging av veiprosjekter nær eller i storbyer på bekostning av grisgrendte strøk.

– En del av de gigantiske bro- og tunnelprosjektene som ligger i NTP virker ikke lurt akkurat nå. Dem bør man kanskje vente med til de virker mer lønnsomme. Det samme gjelder utbygginger i områder der det er lite trafikk. Gjennom et slikt selskap vil man flytte investeringene til Oslo og de andre store byene der det er mye trafikk og stort behov for utbygging. Der er også inntjeningen for det nye selskapet størst, sier Lindberg.

6 av 10 prosjekter ulønnsomme

NRK har tidligere gått gjennom store veiprosjekter i investeringsprogrammet i Nasjonal Transportplan med oppstart de neste ti årene. Konklusjonen var at 18 av 30, eller seks av ti, hadde negativ samfunnsøkonomisk nytte.

Gjennomgangen var basert på regjeringens egne kost/nytte-analyse, og bunnlinjen var blodrød. Den viste en negativ nytteverdi på mer enn 30 milliarder kroner.

NHOs Erling Sæther mente vei- og samferdselsutbygging i Norge er preget av politisk hestehandel, og NTNU-forsker Morten Welde slo fast at man ikke kunne påvise noen objektive kriterier for hvorfor stortingspolitikerne prioriterer noen prosjekter fremfor andre.

Erling Sæther i NHO om NTP

Erling Sæther i NHO om NTP

Lindberg mener nytenkingen er spennende.

– På steder der det er lite trafikk blir det antakeligvis smalere og billigere veier. Det betyr ikke at de blir dårligere, men det blir andre løsninger. Det er det som blir spennende, om man klarer å finne andre og alternative løsninger dersom et selskap får et slikt oppdrag av politikerne.

Og nå har altså Høyre, Frp, KrF og Venstre bestemt seg for å gjøre noe med problemstillingen.

Hareide: – Må høre mer på faglige råd

Partileder Knut Arild Hareide i KrF sier de borgerliges beslutning om å danne et eget utbyggingsselskap ikke bunner i mistillit til dagens system.

– Vi har hatt tillit til det systemet vi har i dag også, men nå ønsker vi å lage en kombinasjon. Det er viktig at vi får en veiprioritering ut fra hvor det er størst behov for veiene. Da må vi i større grad lytte til de faglige rådene vi får, sier Hareide.

Ifølge Hareide betyr ikke det at man ikke skal satse på utbygging også i distriktene.

– Vi skal ta hele landet i bruk, og vi skal også se på distriktspolitiske grunner til å bygge vei, men vi bør som sagt i større grad lytte til faglige råd.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget