Hopp til innhold

Høyre og Frp tar én reformpost hver

Fordelingen av statsrådpostene begynner å bli klar. Jan Tore Sanner ligger an til å bli kommunalminister. Frp får samferdselsministeren. Flere andre poster er fordelt.

Høyre-leder Erna Solberg (t.v.) og Frp-leder Siv Jensen

Erna Solberg har det siste ordet, men det er Siv Jensen som bestemmer hvem fra Frp som skal sitte i regjeringen.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Flere av de viktigste departementene er allerede fordelt i Høyre-Frp-regjeringen. Høyre skal i tillegg til statsministeren og utenriksministeren få ansvaret for kommunalministeren og kulturministeren.

Frp skal i tillegg til finansministeren (Siv Jensen), få ansvaret for det som i dag heter Olje- og energidepartementet (trolig Ketil Solvik-Olsen), Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet, slik planen er nå. Med hånden på rattet i justis vil Frp også få ansvaret for asylpolitikken.

Kilde: – Sanner skal sammenslå kommuner

Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner

Foto: NRK
Per Sandberg

Per Sandberg

Foto: Roald Marker / NRK

En informert kilde sier til NRK at Jan Tore Sanner slik det ser ut nå blir kommunalminister. Han får dermed ansvaret for å starte en omfattende kommunereform og søke forlik om dette i Stortinget. Posten er derfor den ene av de to virkelig store reformpostene til den nye regjeringen.

Frp har etter nøye vurderinger forhandlet seg frem til samferdselsministeren, vel vitende om at det kan bety bilder av et Frp-ansikt som klipper snorer for bompengefinansierte veier her i landet. Samtidig får statsråden ansvaret for en annen stor reform: Etableringen av et nytt veiselskap, en ny måte for å finansiere, planlegge og bygge veier raskere enn i dag.

Hvem som blir samferdselsminister var ikke avklart torsdag, etter det NRK får opplyst. Frp har flere kandidater til jobben. Det kan nå gå mot at én av favorittene, nestleder Per Sandberg, heller får den strategisk viktige posten som leder av Frps stortingsgruppe.

Høyre skal ha helsedepartementet, et tredje departement som er viktig for den nye regjeringen. Bent Høie er tiltenkt posten.

Ketil Solvik-Olsen blir etter alt å dømme Frps første statsråd med ansvar for olje og energi.

Ikke alt er fordelt

Selv om kabalen er i ferd med å gå opp for de to partilederne, er ikke alle kort på plass. Person, og for så vidt også partifordelingen, av poster som arbeid, kultur, landbruk og fiskeri er fortsatt i spill, ifølge NRKs kilder.

Hvem slås sammen med hva?

Begge partilederne har varslet at de ønsker både færre departementer og færre statsråder enn dagens rødgrønne regime. I dag styres Norge av 20 statsråder. Dersom Solberg-regjeringen reduserer det til 18, tilsier en matematisk fordeling at Høyre får elleve ministre, mens Frp får sju.

Hvor mange departementer?

Etter det NRK får opplyst, legger ikke de borgerlige opp til omfattende kutt i antall departementer. Det kan bli snakk om en reduksjon på kun ett til to departement fra dagens 17, men man kan omstrukturere departementenes innhold ved at avdelinger med fagansvar flyttes fra ett departement til et annet.

Det var torsdag ikke helt avklart om dagens Fiskeri- og Kystdepartement og Landbruks- og matdepartement skulle slås sammen. Saken var ikke avgjort da forhandlingsdelegasjonene forlot Sundvolden Hotel hvor de forhandlet om regjeringsplattform og struktur.

Under forhandlingene var det også et stort tema hva som skal skje med dagens Fornyings- og administrasjonsdepartement (FAD). Den nye regjeringen ønsker sterkere resultater innen forenklingspolitikken, moderniseringspolitikken og ikke minst IKT-politikken og ønsker endringer i FAD som gjenspeiler dette.

Det ligger derimot an til at bistandsministerposten forsvinner, og at utenriksministeren overtar ansvaret for ”hele” UD.

Solberg har vetorett

Selv om mye er klart, er det ikke helt avgjort hvordan fordelingen blir til slutt. Solberg og Jensen jobber fortsatt med å fordele hvilke personer som skal bekle hvilke poster. Det er påtroppende statsminister Erna Solberg som har det siste ordet, og hun har ikke planer om å dele tankene sine før det er helt nødvendig.

– Det er mange som ikke vet at de er med i den kabalen, sa hun til NRK mandag.

Trolig får de ikke vite det før dagen før Erna Solberg skal presentere sitt regjeringsmannskap.

Selv om Solberg i teorien kan si nei til statsrådene Frp ønsker, er det Jensen som bestemmer hvem av hennes folk som skal sitte rundt Kongens bord.

Kjønn og distrikt avgjørende

Selv om Høyre og Frp etter det NRK forstår skal ha blitt enige om hvilke partier som får hvilke departementer, kan mye endre seg i siste liten. Mye avhenger av at personene de ønsker seg faktisk sier ja når telefonen kommer. Dersom en kvinne fra Nordland skulle finne på å si nei, kan det føre til omrokeringer.

Både Solberg og Jensen sier de kun skal se etter hvem som er best kvalifisert for jobben. Men det blir rabalder dersom de velger for mange menn fra Østlandet. Et sentralt element i alle regjeringskabaler er å sikre at hele landet blir representert. Kjønn er også viktig.

– Vil ha de beste

Siden Gro Harlem Brundtlands andre regjering i 1986 har kvinneandelen i norske regjeringer vært på over 40 prosent, med noen få og kortvarige unntak.
Kjønnsfordelingen i den avtroppende rødgrønne regjeringen er 50-50, med ti kvinnelige og ti mannlige statsråder. Men verken Solberg eller Jensen vil binde seg til 50 prosents kvinneandel i den nye regjeringen.

– Det har aldri for oss vært et krav om femti prosent av det ene eller det andre kjønn, sa Solberg under pressekonferansen på Sundvolden hotel sist fredag.

– Vi må finne en god miks. Men det absolutt viktigste for oss, er at vi får de beste personene i de riktige jobbene, sa Jensen.

Les mer om stortingsvalget

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.