Hopp til innhold

Nav bruker 69 ansatte på å bøtelegge sjefer

Nav er i ferd med å sette rekord i bøtelegging av arbeidsgivere som ikke følger opp sykmeldte godt nok. Nå ber de tynt om å få slippe.

Bjørn Gudbjørgsrud

BYRÅKRATI: 210.000 nordmenn er sykmeldt i mer enn ni uker. Hver dag mottar Nav 1500 rapporter om hvordan de følges opp. Nav-direktør Bjørn Gudbjørgsrud ber regjeringa kutte skjemaveldet.

Foto: NAV

Hittil i år har Nav sendt ut over 10.000 gebyrer til norske sjefer som ikke følger reglene for oppfølging av sykmeldte. Det er nesten like mange som i hele fjor.

Mens Nav fortviler over at de må bruke 69 årsverk på å straffe arbeidsgivere og andre som ikke følger reglene, føler bedriftene at verdifull tid kastes bort på papirarbeid.

– Regelverket er veldig detaljert. Jeg tror vi er tjent med et system som har mindre byråkrati når det gjelder sykefraværsoppfølgingen, sier tjenestedirektør i Nav, Bjørn Gudbjørgsrud.

  • Har du tips om kronglete Nav-byråkrati? Tips oss!

Ønsker færre skjemaer

Nå har Nav gitt klar beskjed til regjeringa om at de krever endringer når en ny avtale om inkluderende arbeidsliv skal forhandles til høsten. De har bedre ting å bruke tida si på enn å bøtelegge arbeidsgivere som ikke fyller ut skjema på riktig måte eller bryter tidsfristene:

Direktoratet mener det er helt nødvendig at Nav får anledning til å endre praktiseringen av sanksjonsregimet, slik at det kan innføres stikkprøvekontroller framfor reaksjon i alle saker.

Nav / Brev til Arbeidsdepartementet, 4. juni 2013

«De administrative belastningene knyttet til rapportering og sanksjonering er store for alle aktørene. Det er behov for å forenkle arbeidsgivers rapportering, og for Nav har det vist seg at håndheving av sanksjonsregimet er svært ressurskrevende,» skriver etaten i et brev til Arbeidsdepartementet 4. juni i år.

Når en ansatt blir sykmeldt stiller staten en rekke krav til hva arbeidsplassen må gjøre for å få han eller hun tilbake i jobb så fort som mulig

  • Se faktaboks om reglene til høyre i saken!

Det er viktig at vi klarer å vri ressursene over mot oppfølging av de sykmeldte, og i mindre grad fokusere på innsending av rapporter, papir og byråkrati.

Nav-direktør Bjørn Gudbjørgsrud

Dersom tidsfristene brytes kan arbeidsgiver straffes med et gebyr på over 5000 kroner.

Reglene ble innført sommeren 2011, men på grunn av rot og kraftige protester fra arbeidsgiverne ble ikke sanksjonene tatt i bruk før 1. januar 2012.

I løpet av fjoråret sendte Nav ut 10.926 såkalte vedtatte sanksjoner, altså bøter. Fram til 31. juli i år er antall bøter allerede kommet opp i 10.319.

Dersom utviklingen fortsetter ligger det an til en dobling av antall bøter.

– Nivået er høyt både i 2012 og 2013, men økningen er nok ikke helt reell, sier Gudbjørgsrud.

Nav får 1500 rapporter hver dag

Han forklarer den kraftige veksten med at Nav ikke kom i gang med sanksjoneringen før et stykke ut i 2012. I tillegg har de behandlet en god del overliggere fra fjoråret i løpet av årets første måneder.

Gudbjørgsrud legger likevel ikke skjul på at Nav sender ut et stort antall bøter.

Tjenestedirektøren tror et detaljert regelverk har hovedskylda for at så mange arbeidsgivere blir sanksjonert.

– Det er ganske mange punkter arbeidsgiver skal følge opp. Jeg må si at jeg har en viss forståelse for at ikke alle arbeidsgiverne klarer å ta alle detaljene med en gang, sier han til NRK.no.

Også de Nav-ansatte fortviler over at de må bruke 69 årsverk på å straffe arbeidsgivere, leger og sykmeldte som ikke følger regelverket.

I tillegg går enorme ressurser med på å administrere de rundt 1500 oppfølgingsskjemaene som Nav mottar fra arbeidsgivere og leger hver eneste dag.

– Det er et dilemma: Så lenge vi ikke tar i bruk andre virkemidler, så får vi mer byråkrati enn det vi ellers hadde fått. Det er viktig at vi klarer å vri ressursene over mot oppfølging av de sykmeldte, og i mindre grad fokusere på innsending av rapporter, papir og byråkrati, sier Gudbjørgsrud.

Politi og samarbeidspartner

Han skulle gjerne sett at de 69 årsverkene som i dag brukes på å administrere sanksjoner, heller ble brukt på å finne ut hvordan man skal få sykmeldte tilbake i jobb så fort som mulig.

– De ressursene kunne vært mer effektivt anvendt ved at vi jobbet sammen med arbeidsgiverne og de sykmeldte i en tidligst mulig fase. Derfor har vi også bedt om at vi får forenklinger i regelverket og at vi i stedet for å sanksjonerer alle, sanksjonerer noen etter stikkprøver, sier Gudbjørgsrud.

Han har forståelse for at arbeidsgiverne i dag opplever systemet som firkantet og strengt. Dersom et skjema for oppfølging av den sykmeldte ikke sendes inn på rett måte, går det automatisk ut et såkalt varsel om sanksjon.

Hvis arbeidsgiveren fortsetter å somle, tar Nav stilling til om det skal sendes ut en bot eller ikke.

– Det er en vanskelig rolle å være både samarbeidspartner overfor arbeidsgiverne, samtidig som vi skal ha en rolle som ligner litt på det å være politimyndighet. Men hovedinntrykket er at kontakten mellom arbeidsgiverne og Nav er blitt hyppigere og oppfattes som mer positiv, sier Gudbjørgsrud.

Les mer om stortingsvalget

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.