NRK Meny
Normal

Mener Ap er best på sikkerhet

Til tross for kritikk fra 22. juli-kommisjonen, politifolk og en tidligere forsvarssjef, mener en firedel av norske velgere at Arbeiderpartiet er best til å ivareta innbyggernes sikkerhet.

politi

25 prosent av de spurte mener Arbeiderpartiet er best til å ivareta sikkerheten her i landet. Bildet er fra en «skyting-pågår-øvelse» i Oslo i fjor.

Samtidig svarer hele 30 prosent at de ikke vet hvilket at de norske partiene som vil løse denne oppgaven best.

NRK har i en rekke artikler og innslag avdekket at blant andre sjefen for Beredskapstroppen, Politiets Fellesforbund, og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener at sikkerhetsarbeidet og beredskapen i Norge ikke har blitt bedre etter angrepet den 22. juli 2011.

I meningsmålingen, som er gjort av Norstat for NRK, har man for første gang spurt om hvilket parti folk mener er best til å ivareta innbyggernes sikkerhet. Fra tirsdag 27. august til og med mandag 2. september ble 1001 personer spurt. 500 menn og 501 kvinner har svart og undersøkelsen har en feilmargin på 1,4 til 3,2 prosent.

(Se flere svar fra undersøkelsen nederst i artikkelen)

25 prosent svarer at de mener Arbeiderpartiet er best på dette feltet, det neste partiet på lista er Høyre som får 22 prosents oppslutning her.

Valgforsker Bernt Aardal mener det er noe overraskende at det er såpass mange som har tillit til Arbeiderpartiet i denne saken.

– Det var jo en massiv kritikk både av regjeringen og myndighetene etter 22. juli. Men det kan jo også være et resultat av det har gått ganske bra siden angrepet, mener han.

Lover ny investeringer

Grete Faremo
Foto: STOYAN NENOV / Reuters

Justisminister Grete Faremo syns dette er en meningsmåling det er hyggelig å kommentere. Hun mener tallet reflekterer regjeringens innsats på dette feltet.

– Beredskapen er blitt bedre og det gjennomføres en rekke tiltak som vil være innført hvis noe skjer, sier hun.

– Det har kommet mye kritikk fra forskjellige faggrupper om at beredskapen ikke er god nok. Har ikke velgerne oppfattet denne kritikken?

– En del av de tiltakene som er innført er ikke noe folk merker i hverdagen, som helikopterberedskap for eksempel. Eller øvelser som er gjennomført i ulike deler av politiet, svarer hun.

Faremo sier at det fremdeles gjenstår oppgaver og at man hele tiden må jobbe for å bli bedre. Hun sier at både politiet og investeringer i nytt utstyr vil stå høyt på lista når et nytt statsbudsjett snart skal legges fram.

30 prosent vet ikke

I undersøkelsen svarer 30 prosent av de spurte at de ikke vet hvilket parti de mener har den beste politikken når det gjelder å ivareta sikkerhet. Grete Faremo svarer med å vise til at mye av beredskapsdiskusjonen ikke handler om at kriminaliteten har gått ned på flere områder og at beredskapen ikke er blitt bedre.

– Når så mange trekker dette i tvil, skjønner jeg at folk lurer.

– Kan det bety at mange mangler tillit til politikerne akkurat på dette feltet?

– Jeg skal gjøre mitt til å få fram fakta rundt dette. Jeg tror folk nå ser resultatet av den innsatsen vi har gjort gjennom flere år, sier justisministeren.

Hvilket parti har den beste politikken?
Hvilket parti har den beste politikken?

Hvilket parti har den beste politikken på disse områdene?

Parti

Sikre verdig eldreomsorg

Ansvarlig økonomisk politikk

Klima- og miljø

Bekjempe økende arbeidsledighet

Få ned helsekøene

Skole- og utdanning

Asyl- og innvandring

Veier og jernbane

Ivareta innbyggernes sikkerhet

Rødt

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

2 %

1 %

1 %

SV

4 %

2 %

15 %

2 %

3 %

9 %

7 %

4 %

1 %

Arbeiderpartiet

25 %

40 %

8 %

35 %

21 %

21 %

18 %

15 %

25 %

Senterpartiet

2 %

2 %

4 %

1 %

1 %

1 %

1 %

6 %

2 %

Miljøpartiet De Grønne

0 %

1 %

22 %

0 %

0 %

0 %

1 %

2 %

0 %

Venstre

3 %

2 %

16 %

3 %

2 %

9 %

6 %

5 %

2 %

Kristelig Folkeparti

11 %

3 %

3 %

2 %

2 %

5 %

7 %

1 %

3 %

Høyre

17 %

30 %

6 %

25 %

30 %

30 %

13 %

23 %

22 %

Fremskrittspartiet

14 %

5 %

2 %

4 %

12 %

3 %

24 %

17 %

11 %

Andre partier

2 %

1 %

0 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Ingen partier

4 %

1 %

2 %

2 %

3 %

1 %

2 %

2 %

2 %

Vet ikke

19 %

13 %

20 %

23 %

23 %

18 %

18 %

23 %

30 %

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget