Hopp til innhold

Her er den nye regjeringsplattformen

SUNDVOLDEN (NRK.no): Høyre og Frp har nå lagt fram Norges nye regjeringsplattform.

Siv Jensen og Erna Solberg

Etter tolv dager med sonderinger og seks dager med forhandlinger får vi nå vite hva slags regjeringsplattform Høyre og Frp har forhandlet seg fram til.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Frp og Høyre har nå konkludert på de politiske sakene som skal være grunnlaget for den nye regjeringen.

Den nye regjeringen har valgt å satse på åtte satsingsområder. Dette er det de mener er de viktigste sakene og utfordringene de blåblå ser i Norge i fremtiden. Den politiske plattformen er på 75 sider.

– Vi trenger litt tid, det er mange tunge strukturerer som skal endres. Men vi skal starte raskt. Vi får en hånd på rattet, og det skal merkes, sier Siv Jensen.

– Velgerne vil merke en god del endringer ganske raskt, sier Erna Solberg til NRK.

– Fokus på avbyråkratisering

Jensen sier en av de viktigste oppgavene til den ny regjeringen forenkling og fornying i det offentlige.

– Vi skal gjøre livene til folk enklere og sammen skal vi utgjøre en forskjell. Vi skal spille på lag med private for å avlaste det offentlige tjenestetilbudet, sier Siv Jensen.

Ett av satsingsområdene til den nye regjeringen er å styrke norsk konkurransekraft for å sikre arbeidsplasser.

Solberg sier den nye regjeringen vil redusere skatt for næringslivet. De vil også redusere formuesskatten og heve minstefradraget.

– Vi vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Artikkelen fortsetter under klippet.

Erna Solberg og Siv Jensen presenterer regjeringsplattformen.

Erna og Siv om avbyråkratisering og skattelette.

– God skole det viktigste vi har

– Vi vil løfte kunnskapssamfunnet. En god skole er det viktigste verktøyet vi har. Det er den viktigste næringspolitikken og helsepolitikken. Kunnskap vil bære Norge fremover, sier Solberg.

Solberg minner om at den kommende regjeringen fredag presenterte tiltak for å styrke lærerrollen.

– Jeg vil fokusere mest nå på høyere utdanning og forskning. Vi har som mål å sørge for at Norge beveger seg på internasjonale rankinger og får universiteter i verdensklasse. Dette skal vi få til ved å premiere høy studiekvalitet, sier Solberg.

Artikkelen fortsetter under klippet.

Erna Solberg og Siv Jensen presenterer regjeringsplattformen.

Høyre og Frp om kunnskap og forskning.

– Tryggere hverdag – mer politi

– Vi vil gjennomføre sterke tiltak for å sikre en tryggere hverdag for folk flest. Vi vil ha mer synlig politi og økt politidekning, og øke beredskapen i hele landet. Vi vil også ha en strek og tøff justispolitikk. Gjerningspersoner skal straffes for det de gjør, sier Siv Jensen.

Partiene er også enige om en streng, men rettferdig innvandringspolitikk.

Artikkelen fortsetter under klippet.

Erna Solberg og Siv Jensen presenterer regjeringsplattformen.

Høyre og Frp om sikkerhet og beredskap.

Bompengeinnsatsen skal bli lavere

Siv Jensen sier at den nye regjeringen vil være mer ambisiøs og ha større handlingskraft enn tidligere.

– Det er liten tvil om at vi nå snur utviklingen når det gjelder bompengeinnkreving, sier Jensen.

– Frp skulle gjerne gjort enda mer hva gjelder bompenger, medgir Jensen.

Hun mener likevel at infrastrukturfondet og et eget selskap for veiutbygging vil sikre en ny utvikling og en raskere veibygging.

Legger ned de regionale helseforetakene

– Det er denne regjeringens ambisjon å løfte eldreomsorgen slik at alle kan være trygge på å få den pleie de trenger når de trenger den, sier Siv Jensen, som lover mer valgfrihet i omsorgssektoren.

Frp har også fått gjennomslag for et pilotprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen.

– Regjeringen legger ned de regionale helseforetakene, sier Jensen.

– Rus og psykiatri er felt som lenge ikke har vært prioritert høyt nok, det vil denne regjeringen endre på, lover Siv Jensen.

Regjeringen ønsker en egen koordinator som sikrer den enkelte ettervern etter avrusning.

– Bygge Norge med samferdsel

– For å få gode velferdstjenester og sikre konkurransekraften, så trenger man gode og effektive samferdselsløsninger, sier Erna Solberg.

– Vi trenger både å bruke mer penger og bygge raskere enn det vi gjør i dag, sier Erna Solberg.

Hun lover at de skal bygge et stort veiselskap som skal organiseres som et eget selskap og ha muligheten til å ta opp lån med en statsgaranti. Solberg åpner også for bruk av OPS.

– Dette er ett stort grep, et annet viktig grep er et infrastrukturfond. Det betyr en form for øremerking innenfor budsjettene, sier Solberg.

Artikkelen fortsetter under klippet.

Erna Solberg og Siv Jensen presenterer regjeringsplattformen.

Høyre og Frp om samferdsel og kollektivtrafikk.

Stortingsmelding om NRK-lisensen

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger, øke andelen eksterne produksjoner i NRK, og begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag.

– Bedre vilkår for barn i fattige familier

– Det vil vi gjerne måles på, sier Erna Solberg.

Hun sier at når et barn skal overtas av barnevernet skal barna i det minste får en god utdannelse på veien.

– Vi vil ha mer fokus på at de kan realisere et utdanningsløp, sier Solberg.

Høyre og Frp vil ha utvidet åpningstid på Vinmonopolet

Høyre og Fremskrittspartiet vil utvide Vinmonopolets åpningstider slik at de følger butikkenes tider for ølsalg.

Vil utvide adgangen til midlertidige ansettelser

Fast ansettelse vil fortsatt skal være hovedregelen, men samtidig vil den nye regjeringen «utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser».

Høyre og Frp vil også «myke opp» arbeidsmiljøloven på områder som gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid.

Regjeringsplattform

Flere representanter står med et dokument der det står Politisk plattform på forsiden. Tydelig stolte viser de dokumentet fram for pressefolkene på utsiden.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Les mer om stortingsvalget

Erna Solbergs regjering på slottsplass

Disse 18 skal styre Norge

Erna Solberg og Siv Jensen har valgt sitt mannskap. Her får du en oversikt over de 18 statsrådene som skal styre norsk politikk de neste fire årene.

Vararepresentanter som rykker opp

Fra arbeidsledig til stortingsrepresentant

Ni folkevalgte stortingsrepresentanter blir statsråder, og én blir statssekretær. Dermed rykker ti nye personer inn på Stortinget. Blant dem er 23 år gamle Erik Skutle fra Bergen.

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

Gratulasjon til lutefisklaget, som nå har fått plass i regjeringen

Nå sitter over halve lutefisklaget i regjering

Det er neppe mange andre lutefisklag som kan skilte med like mange statsråder rundt bordet i år. I det nye regjeringsapparatet er det flere som kjenner hverandre godt.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Erna og Siv

Solberg legger ned Fiskeridepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet forsvinner, men statsråden flyttes til et nytt, sammenslått nærings- og fiskeridepartementet.

Sylvi Listhaug (Frp)

Påtroppende landbruksminister mente landbruket er kommunisme

For tre år siden kalte Sylvi Listhaug (Frp) landbrukssektoren for «kommunisme på norsk». I dag blir hun landbruksminister.

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.