NRK Meny
Normal

Lanserer ny Nasjonal boligplan

SVs nestleder Inga Marte Thorkildsen sier SV skal sørge for at det skal bygges 40 000 nye boliger hvert år.

Inga Marte Thorkildsen

SV-nestleder Inga Marte Thorkildsen vil ha på plass en Nasjonal boligplan. Her sammen med SVs andre nestleder Bård Vegar Solhjell under landsmøtet fredag.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Ikkeno over, ikkeno ved siden. Glem oljen. Med kvinners stemmerett, makt og innflytelse har Norge endret karakter. Vi har vært gjennom en frigjøringsprosess som stiller unionsoppløsningen i Sverige i skyggen. Og det har skjedd fordi kvinner ikke fant seg i å være lille lerkefugl lenger.

Les: SV varsler ny boligpolitikk | – Tror de kan beskatte seg ut av boligproblemene

Slik startet Thorkildsen sitt innlegg om forslag til nytt arbeidsprogram på SVs landsmøte. Hun takket flere av pionerene innen kvinnekampen i eget parti.

– Stortingsrepresentant Ole Olsen Malm sa en gang: «Sterk hjerneaktivitet forårsaker hos kvinnen ikke alene illebefinnende, men gjør henne direkte syk». Det er mange alvorlig syke kvinner i SVs historie, og i salen her i dag. Det sykeste av alt: I morgen skal vi vedta et feministisk program, sa SV-nestlederen.

SVs hovedsaker

Deretter gikk Thorkildsen over til å snakke om det SV ser på som de viktigste sakene i tiden som kommer.

– Verden er inne i en fordelingskrise. Fordelingskrisen er global og dramatisk. Mer enn to tredjedeler av jordas befolkning bor i land hvor ulikhetene har økt siden 1980. Fagforeningene er svekket, utnytting og sosial dumping er et stort problem, sa Thorkildsen.

Hun viste til at Wold Economic Forum som, ifølge henne, har pekt ut følgende tre trusler mot verdensøkonomien:

 • Store inntektsforskjeller.
 • Finansielle ubalanser.
 • Klimaendringer og ekstremvær.

– Med Børge Brende i spissen leverer World Economic Forum samfunnsanalyser som er som hentet ut av SVs arbeidsprogram. For programmet jeg legger fram for dere i dag, er laget for å møte disse store utfordringene. Det er et program for miljø, rettferdighet, kunnskap og likestilling, sa Thorkildsen.

Hun la frem fire hovedsaker for SV i neste stortingsperiode. Det er:

 • En grønn transportomlegging
 • En nasjonal boligplan
 • Et løft for læring og lærere i grunnskolen
 • Et godt arbeidsliv for alle

– Den 19. mars i fjor passerte Norge 5 millioner innbyggere og SSBs tall viser at veksten mot 6 millioner innbyggere vil gå raskt, vi er der antakelig allerede i 2029, sa Thorkildsen.

Det betyr økt etterspørsel etter boliger, transporttilbud, skoler, barnehager, sykehjem, arbeidsplasser, studieplasser og infrastruktur for opp mot én million flere mennesker innenfor landets grenser om rundt 15 år.

– Vi skal bli én million flere mennesker, samtidig som vi skal slippe ut mindre CO2. Skal vi klare det, vil Norge trenge en storsatsing på tog og kollektivtransport og på nye boliger, også boliger for ungdom uten rike foreldre, sa SV-nestlederen.

Lover satsing på kollektivtransport

Thorkildsen lovet å bruke 26 milliarder kroner for å styrke kollektivtrafikken i norske byer. Hun lovet også full intercityutbygging i den kommende Nasjonal Transportplan, som legges frem etter påske.

– I går ble det kjent at SV har sikret tidenes største kollektivsatsing i norske byer. Vi kan altså nå målet i klimaforliket om at all vekst i persontrafikken skal tas ved kollektiv, sykkel og gange. Mottoet for de nye bypakkene er ”gjør din plikt, krev din rett”. Byer som legger frem planer som vil redusere biltrafikken og øker kollektivtrafikken vil bli belønnet. I stedet for konkurranse om hvem som bygger flest bilveier, vil vi få en konkurranse om hvem som har de beste planene for å redusere biltrafikken.

Hun lovet også flere gule striper i distriktene.

Lover satsing på boliger

Thorkildsen gikk også til angrep på en boligpolitikk som SV mener har vært overlatt for mye til markedskreftene.

På landsmøtet lovet hun en satsing som skal sikre at det skal bygges 40 000 nye boliger hvert år.

Hun lanserte målet om å få på plass en Nasjonal boligplan etter mønster av Nasjonal transportplan.

– Med en Nasjonal boligplan vil SV realisere 40.000 nye boliger hvert år, i en boligdugnad der både staten og kommunene bidrar. En nasjonal boligplan bør vedtas i Stortinget, og ha minst like langt tidsperspektiv som en nasjonal transportplan. Flere studentboliger, flere ikke-kommersielle boligprosjekter og rimelige utleieboliger til ungdom må være en viktig del av planen. Kommuner i pressområder må samarbeide om boligbyggingen. Dersom kommunene ikke samarbeider godt nok, skal staten kunne pålegge regionalt plansamarbeid, sa Thorkildsen.

Samtidig lovet SV-nestlederen en øket satsing på kvinners deltakelse i arbeidslivet gjennom å jobbe for:

 • Seks ukers utvidelse av foreldrepermisjon med sterkt utvidet fedrekvote.
 • Massiv barnehageutbygging og sterkt reduserte priser.
 • Ammefri med lønn.
 • Bedre diskrimineringsvern for gravide og de som har vært i permisjon.
 • Forsterkede rettigheter til heltidsarbeid.

– Vi skal være stolte av kvinners arbeidsdeltakelse. Kvinner er kilden til Norges rikdom. Hvis kvinner i Norge hadde jobbet like lite som kvinner i OECD-området, ville verdier tilsvarende hele Norges oljeformue gå tapt, sa Thorkildsen.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget