Normal

Dette skal senterpartistene krangle om

Det ligger an til en beinhard EØS-kamp under Senterpartiets landsmøte. Verneplikt for kvinner, kontantstøtte og barnetrygd blir andre stridstemaer når senterpartister fra hele Norge samles i Loen i Sogn og Fjordane.

kampsaker Sp landsmøte

UENIGHET: Det blir heftig debatt når Senterpartiet skal ta stilling til barnetrygd, kontantstøtte, EØS-politikk og skjenketider.

Foto: montasje / NTB Scanpix

De har noen travle dager i vente når de skal vedta hvilket program Sp skal gå til valg på i september.

I alt må landsmøtedelegatene ta stilling til hele 677 endringsforslag, men ikke alle vil føre til de store, sjelsettende verdidebattene.

Mange av dem handler om tegnsetting, symbolord og språklige presiseringer. Få vil vel hisse seg særlig opp i spørsmålet om det skal stå «nybygg» eller «nye næringsbygg» i kapittelet om langsiktig forvaltning, eller melde seg ut i protest dersom Norge omtales som «forvalter av petroleumsforekomster» i stedet for «oljenasjon».

  • Se utkastet til partiprogrammet her
  • Se alle endringsforslagene her
  • Landsmøtet startet fredag 5. april og du følger det på nrk.no/valg2013/

Men selvsagt blir det også debatt om hvilken politikk Sp skal kjempe for de neste fire årene.

Her er noen av sakene der blir kamp om når Sp skal vedta sin politiske plattform:

Nekter å gi opp EØS-motstanden

Sandra Borch

KAMPKLAR: Kampen for folkeavstemning om EØS og kjønnsnøytral verneplikt er blant de to sakene Senterungdommens Sandra Borch ønsker mest å vinne.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Senterpartiet er mot EU og vil ut av EØS.

Det er alle i partiet enige om.

Likevel seiler Norges forhold til Europa opp som det store stridstemaet på Senterpartiets landsmøte i Loen 5. til 7. april.

Spørsmålet er ikke hva partiet «egentlig mener» om EØS og Schengen, men hvor hardt og på hvilken måte de skal kjempe for sitt syn.

Senterungdommen og flertallet av fylkeslagene som har uttalt seg om saken krever folkeavstemning om EØS. I tillegg krever ungdomspartiet at Sp programfester at de vil melde Norge ut av Schengen.

Men partiledelsen vet at det de må svelge EØS-kamelen om de vil fortsette å regjere med Arbeiderpartiet, og toner derfor ned retorikken.

Ungdommen vil ha verneplikt for kvinner

kvinner i forsvaret 1979

KVINNEKAMP: Kvinner kan verve seg for Forsvaret, men den allmenne verneplikten er ikke kjønnsnøytral. Det vil Senterungdommen og flere andre i Sp endre på. Her fra en grunnkurs for kvinner i Forvaret i 1979.

Foto: Nedrås, Knut / SCANPIX
barn og far - illustrasjonsfoto

HJEMME: Et mindretall i Sps programkomité vil kreve at mor eller far skal være hjemme med barnet for at familien kan motta kontantstøtte.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix
Nyfødt barn

MER TIL DE MINSTE: Enkelte i Sp ønsker at mer av barnetrygden skal gå til de minste barna.

Foto: Colourbox
øl glass

TID: Skal kommunene ha skjenketid senest 03 eller 02? På landsmøtet skal Sp vedta hva de mener.

Foto: Colorbox

De to siste landsmøtene har Senterungdommen tapt kampen om kjønnsnøytral verneplikt. De gir seg ikke, og forsøker igjen i år.

I en resolusjon til landsmøtet skriver ungdomspartiet at de «ønsker det beste Forsvaret og vi ønsker at menn og kvinner skal ha like karrieremuligheter. Da må kvinnen inn i Forsvaret».

Ungdommene får støtte fra Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Irene Nordahl i programkomiteen, som sammen med Sandra Borch tok dissens i programutkastet.

Men sterke krefter i partiet, som nestleder Ola Borten Moe, vil bevare dagens system der verneplikten kun gjelder menn.

Mindretall vil ha strengere kontantstøttekrav

Selv om motstanden mot kontantstøtten er stor i Ap og SV, går Sp også i år inn for å bevare kontantstøtten.

Men programkomiteen klarte ikke å bli enige om hvordan den skal utformes.

Flertallet går inn for å videreføre dagens ordning, mens Irene Lange Nordahl, Bjørg Bergheim og Jenny Følling vil stille krav til at én av foreldrene skal være hjemme med barnet for at en familie skal kunne få kontantstøtte.

Det blir opp til landsmøtet å avgjøre om partiet skal skjerpe kravene til hvem som kan motta kontantstøtte.

Tre ulike forslag til barnetrygd

Senterpartiet sliter med å bli enige med seg selv i hvordan barnetrygden skal utformes.

Mens flertallet i programkomiteen går inn for å øke dagens satser og beholde dagens ordning der alle får like mye, vil et mindretall på fire prioritere de minste barna når barnetrygden skal fordeles.

To i programkomiteen ønsker å øke barnetrygden for alle, men skattlegge den for å «ivareta en fordelingseffekt».

Delt syn på skjenketider

Senterpartiet snakker ofte varmt om lokalt selvstyre, men vil de la kommunene tillate skjenking til klokka 03 på natta?

Ja, mener halvparten av programkomiteen.

Nestleder Trygve Slagsvold Vedum og fem andre er uenige, og ønsker at ølkranene skal stenge senest klokka 02.00 over hele landet.

Uenighet om studiepenger

De siste årene har antall søknader fra utlandet nær doblet seg, og Senterpartiets programutkast går inn for å innføre studiepenger for utenlandske statsborgere som vil ta høyere utdanning i Norge.

Flere opposisjonspartier, som KrF og Frp, mener det samme, men forslaget møter massiv motstand fra studentorganisasjonene.

Også Senterungdommen er imot, og Sandra Borch har tatt dissens i programutkastet.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget