NRK Meny
Normal

Flere får rett til barnehageplass

Regjeringen går inn for at barn som er født før 1. november skal få rett til barnehageplass fra de er fylt ett år, men løftet om to barnehageopptak i året innfris ikke før om tre år.

Kristin Halvorsen (SV) besøker Soria Moria Kanvas barnehage for å fortelle at flere barn skal sikres barnehageplass.

SE VIDEO: Regjeringen lover at flere barn skal få barnehageplass, men innrømmer at det vil ta tid slik at barnehagene rekker å ansette kvalifiserte voksne til å passe på barna. Her leker hun med barna i Soria Moria Kanvas barnehage.

I dag er det bare barn som er født før 1. september, som er sikret barnehageplass det neste året.

I en opptrappingsplan bevilger regjeringen penger til omtrent 3000 nye barnehageplasser til kommunene over statsbudsjettet for neste år.

Dermed vil barn som er født før 1. november i år også få rett til barnehageplass.

Vil ta tre år før ordningen er på plass

– Det vi gjør, er å trappe opp, sånn at vi får på plass to barnehageopptak i året. Grunnen til at vi trapper opp, er at vi vil være sikre på at vi holder god kvalitet i barnehagene mens vi utvider tilbudet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

I tillegg til å bevilge penger over statsbudsjettet neste år til kommunene, ønsker de å endre regelverket slik at barn født to måneder etter dagens frist også får rett til barnehage fra fylte ett år.

I dag er grensen 1. september, men regjeringens løfte om barnehageopptak to ganger i året blir ikke innfridd med det samme.

Det kommer til å ta tre år før barnehageopptak to ganger i året er fullt ut innført.

– Når dette skal innfris, betyr det at kommuner og private barnehager må utvide. De må rekruttere flere folk, og det er veldig viktig for småbarnsforeldre å vite også at det er god kvalitet i det tilbudet de får, sier Halvorsen.

– For lite ambisiøst

Ute på gata er småbarnsfar, Ketil Mosland, litt utålmodig:

– For mitt vedkommende og antakeligvis for de fleste andre barneforeldre, hadde vi håpet at det hadde skjedd langt tidligere enn de tre årene det tar å få gjort noe med det, sier Mosland til NRK.

Også KrF deler småbarnfarens innvendinger:

– Jeg synes det er for lite ambisiøst, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– KrFmener det er for sent. Dette burde ha vært på plass nå slik at man ikke må drive med familieplanlegging og operere med visse datoer, sier Hareide.

Han mener ordningen allerede burde ha kommet på plass.

– Det å ha to opptak gir en helt annen fleksibilitet. Da mister vi den familieplanleggingen ut fra disse datoene her, sier han.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget