Hopp til innhold

Disse sakene mener velgerne er viktigst

Det har vært mye snakk om både regjeringsalternativer og handlingsregelen i valgkampen, men det velgerne er aller mest opptatt av, er skole og utdanning.

Klasserom

I år - som ved forrige stortingsvalg - er det skolepolitikk velgerne mener er den viktigste saken, viser en undersøkelse Norstat har gjennomført for NRK.

Foto: Åserud, Lise, Lise Åserud / SCANPIX

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for NRK, sier 26 prosent at det er skole og utdanning som er den viktigste saken for dem.

– Ved de siste valgene har skole vært den viktigste saken for folk. Det er i stor grad en debatt som på går høyre-venstre-aksen, med den offentlige skolen kontra private skoler. I et valg som handler mye om regjeringsspørsmålet, er det en velkjent type debatt, sier statsviter og valgforsker Bernt Aardal.

– Fragmentert valgkamp

Velgerne mener eldreomsorg er den nest viktigste saken, men med 19 prosent havner den likevel klart bak skole og utdanning.

Deretter er det jevnt mellom sakene.

– Vi har ved de siste valgene, særlig i 2009, sett at det er blitt en mer fragmentert valgkamp rent temamessig. Med unntak av skole og utdanning som den klart viktigste saken for folk, blir det deretter en samling med ganske mange saker som 15-20 prosent av velgerne har pekt på som den viktigste saken, sier Aardal.

De viktigste sakene for velgerne

Saksfelt

Andel totalt

Blant menn

Blant kvinner

Skole og utdanning

26 prosent

19 prosent

33 prosent

Eldreomsorgen

19 prosent

14 prosent

25 prosent

Helsekøene

17 prosent

14 prosent

21 prosent

Den økonomiske politikken

16 prosent

21 prosent

11 prosent

Klima og miljø

11 prosent

11 prosent

12 prosent

Innvandring

8 prosent

9 prosent

7 prosent

Veier og jernbane

8 prosent

12 prosent

5 prosent

Kampen mot arbeidsledighet

5 prosent

5 prosent

5 prosent

Sikkerhet

2 prosent

3 prosent

2 prosent

En annen sak

19 prosent

22 prosent

17 prosent

Vei ikke/ingen formening

9 prosent
 

10 prosent

9 prosent

(Spørsmålet lød: «Hvilken sak er viktigst for deg ved valget i høst?» og ble stilt som et åpent spørsmål i perioden tirsdag 27. august til og med mandag 2. september. Respondentene fikk altså ikke lest opp svaralternativer, men valgte saker selv. De har fått velge to saksfelt dersom de ikke har klart å velge bare ett. Til sammen 1001 personer har svart, 500 menn og 501 kvinner, og undersøkelsen har en feilmargin på 1,4 til 3,2 prosent.)

– Ingen miljøbølge på gang

Samtidig har interessen rundt særlig klima- og miljø-saken falt kraftig sammenlignet med før forrige stortingsvalg.

Før forrige stortingsvalg var miljø for første gang siden 1989 velgernes nest viktigste sak. I undersøkelsen som byrået Synovate gjennomførte for NRK da, trakk 24 prosent miljø frem som den viktigste saken.

Bernt Aardal

Statsviter Bernt Aardal peker på at det er blitt en markant mindre interesse for miljøpolitikk som den viktigste saken, og at det i valgkampen snarere har vært en debatt om partiet Miljøpartiet De Grønne enn om miljø som sådan.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Andelen som gjør det nå, er mer enn halvert og har falt til 11 prosent.

Det skjer samtidig som Miljøpartiet De Grønne på mange målinger har vært den store overraskelsen med en oppslutning som har økt kraftig.

– Noen mener kanskje det har vært en miljødebatt i valgkampen, men mitt inntrykk er at det mye mer har vært en «Miljøpartiet De Grønne-debatt». Meningsmålingene viste at de klatret, og så ble det en debatt om partiet - ikke minst hva det mener om andre saker enn miljø, sier Aardal.

– Det markante fallet i andelen som sier at klima- og miljøspørsmålet er det viktigste, tyder på at det er kanskje ikke er en miljøbølge på gang, men at Miljøpartiet De Grønne har blitt en slags tilflukt for misfornøyde miljøvelgere som kommer særlig fra SV og Venstre.

Klare ulikheter mellom kjønnene

Noe annet som utmerker seg i årets undersøkelse, er forskjellene mellom de kvinnelige og de mannlige velgerne.

De fleste kvinnene, 33 prosent, sier at skole og utdanning er den viktigste saken for dem, etterfulgt av eldreomsorg og helsekøene.

Blant de mannlige velgerne, er det derimot den økonomiske politikken som er viktigst.

– Det er nesten merkelig å se hvor sterke kjønnsrollemønstrene fortsatt er, sier Aardal.

– Når det gjelder skole og utdanning, eldreomsorg, helse og så videre er det saker som prioriteres mye høyere blant kvinner enn blant menn. Når det derimot kommer til økonomisk politikk og veier og jernbane, de «harde sakene», er det «gutta boys» som synes de er viktigst.

Les mer om stortingsvalget

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.