NRK Meny
Normal

– Det kommer til å bli et lurveleven

Politiske eksperter tror de fire borgelige kan bli enige om bompenger og skole, men når oljeboring og asylpolitikk kommer på bordet, regner de med at det blir bråk.

Borgerlige partiledere

– VANSKELIG Å FINNE FELLESSAKENE: Ifølge statsviter Øivind Bratberg og NRKs kommentator Magnus Takvam er hovedhinderet for en borgelig flertallsregjering at de fire borgelige partiene spriker i sine fanesaker som asyl, oljeboring og økonomi.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Allerede dagen etter valget møttes de fire partilederne for å sondere terrenget før de gyver løs på regjeringsforhandlingene neste uke.

– Det kommer til å bli et lurveleven, sier Øivind Bratberg postdoktor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Statsviteren ramser umiddelbart opp saker som han tror kommer til å bli problematiske når Høyre KrF, Frp og Venstre skal starte regjeringsforhandlingene:

  • Miljø og klima
  • Innvandring og asyl
  • Bistand

Ifølge Bratberg går splittelsen hovedsakelig mellom småpartiene Venstre og KrF på den ene siden og Frp på den andre.

– Problemet er at de spriker i sine fanesaker som asylpolitikk, integrering, bistandspolitikk og klima. Det er vanskelig å finne et minste felles multiplum av Frp og resten, sier Bratberg.

– Må få pengebruken til å gå i hop

Øivind Bratberg

Statsviter Øivind Bratberg peker på miljø, klima, bistand og integrering som saker som umiddelbart vil melde seg som problematiske når forhandlingene mellom de fire borgelige starter.

Foto: UIO

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam spår økonomi, asylpolitikk og oljeboring som sakene som kommer til å gjøre mest vondt.

– Den økonomiske rammen er avgjørende, og ikke bare teoretisk dersom for eksempel Frp skulle si «ok vi godtar handlingsregelen», sier Takvam.

Høyre har gjentatte ganger uttalt at «handlingsregelen for bruk av oljeinntekter skal ligge fast», mens Frp mener Norge fint kan bruke mer penger enn det handlingsregelen.

Ifølge Takvam blir det vanskeligste hinderet å sørge for at det totale budsjettet går opp når de fire ulike partiene skal summere kostnaden av alle sakene de ønsker seg.

– Det vil nødvendigvis innebære en prioritering og å velge bort noe. De har umulig råd til en regjeringsplattform som innfrir alle primærstandpunktene til de fire partiene, sier Takvam.

Bratberg tror på sin side at Høyre vil sette rammene for den økonomiske politikken som det klart største borgerlige partiet:

– Men det kan bli bråk dersom Siv Jensen lanseres som finansministerkandidat, spår statsviteren.

– Frp må vise gjennomslag i asylpolitikken for velgerne sine

Asylpolitikken er også et punkt hvor det er duket for et basketak mellom de borgerlige partiene.

Venstre har tatt til orde for en mer human asylpolitikk, med bedre rettigheter for mindreårige asylsøkere som en av hjertesakene, mens Frp gjentatte ganger har vært tydelig på at de vil ha en mye strengere innvandrings- og asylpolitikk.

Magnus Takvam

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam spår økonomi, asylpolitikk og oljeboring som sakene som kommer til å gjøre mest vondt.

Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

– Jeg tror Frp må si til sine velgere at de har fått gjennomslag på en eller annen måte i asylpolitikken for at de skal være villige til å samarbeide, sier Takvam.

Han peker på at innvandring, helse og eldre er områder som Frp har profilert seg på i valgkampen. De har også høy troverdighet på disse områdene blant sine velgere, og må derfor kunne vise til at de har fått gjennom noe.

Bratberg deler Takvams synspunkt på at Frp vil måtte stå til rette for sine velgere under forhandlingene:

– Jeg mistenker at Frp fort vil kunne få veldig store forklaringsproblemer overfor sin egen velgermasse dersom de gir avkall på sine hjertesaker. Det gir et vanskelig utgangspunkt for å inngå kompromisser, sier Bratberg.

Slaget om Lofoten, Vesterålen og Senja

Til og med Erna Solberg selv har innrømmet at oljeboringsspørsmålet nok blir den største utfordringen for de borgerlige å bli enige om.

– Lofoten, Vesterålen og Senja er vanskelige saker. Høyre og Frp vil konsekvensutrede, mens Venstre og KrF vil verne områdene, sa Solberg valgnatta.

Selv hevder den kommende statsministeren at de fire borgelige partiene ikke står så langt fra hverandre som media har gitt inntrykk av.

NRKs politiske kommentator tror imidlertid at sentrumspartiene vil stå hardt på vern av Lofoten og Vesterålen.

– Jeg tror ikke Venstre vil sitte i en regjering som går inn for utbygging. De har vært såpass tydelige på det, mener Takvam.

Derimot tror han at de borgerlige vil finne løsninger på uenigheter om klimasaker generelt.

– Selv om Frp ikke er med i klimaforliket, så tror jeg det vil bli en type klima- og miljøpolitikk som Frp ikke har problemer med.

(Artikkelen fortsetter under figuren)

Tror Frp vil jenke seg på bompenger

Ifølge Takvam kan partiene trolig vise fleksibilitet på områder som blant annet er KrFs fanesaker: Bistand, familiepolitikk og landbruk.

Også i spørsmål om helse, skole og eldreomsorg tror han at partiene vil komme hverandre i møte. Bratberg deler Takvams oppfatning av at skole er noe partiene kan enes om uten at «det går over styr.»

– Så lenge Høyre er størst og har hendene på rattet, så tror jeg partiene kan bli enige om utenriks- og forsvarspolitikk også, sier Bratberg.

Like uproblematisk blir det trolig ikke når det gjelder samferdsel:

Frp har til nå vært kompromissløse på at de vil kvitte seg med all form for bompengefinansiering, mens de andre partiene ikke har problemer med å bruke bompenger for å betale helt eller delvis for veiprosjekter.

– Jeg tror bompengeproblemet vil løse seg på en måte. Jeg tror ikke det er her Frp vil prioritere gjennomslag fordi de nok innser at det er urealistisk å fjerne all bompengefinansiering. Da vil ikke veibudsjettene gå opp, sier Takvam.

Har allerede lansert et felles løfter

Allerede i mai gikk de fire borgerlige partiene ut med sitt første felles valgløfte: At Fornebubanen mellom Bærum og Oslo kommuner skal bygges umiddelbart.

Samtidig splittes partiene i samferdselsspørsmålet ved at Venstre vil ha mer satsing på kollektivtransport, mens Frp vil har mer penger til veibygging.

Høyre går inn for såkalt offentlig og privat samarbeid (OPS) hvor private får ansvar for utbyggingen og drift i opp mot 25 år, mens Frp er motstander av denne typen lånefinansiering fordi de mener staten bør sette av pengene, og ikke la utbyggeren ta opp dyre lån for å bygge veien.

– Høyre og Frp må avklare spørsmålet om OPS. Om de lykkes, avhenger av hvordan Frp velger å spille ut sine hjertesaker, konkluderer Bratberg.

Lørdag før valgdagen gikk partiene også ut sammen og lovte å kjøpe flere rusplasser i løpet av de første 100 dagene.

– Det blir et drama som ingen vet hvor ender

Ifølge Takvam har Erna Solberg et enormt press på seg for å greie å etablere et styringsdyktig borgerlig alternativ.

– Det blir et drama de neste ukene. Det er ingen, inkludert Erna Solberg og Siv Jensen, som vet hvordan dette ender.

– Noen må akseptere store kompromisser for at det skal bli en flertallsregjering, fordi det er nokså sprikende standpunkter, slår Takvam fast.

– Argumentet for at dette kan løse seg er at partier som KrF og Venstre ønsker seg innflytelse. De har vært utenfor en flertallsregjering i åtte år, og den beste måten å få innflytelse på er å få gjennomslag for enkeltsaker i en flertallsregjering du sitter i.

– Det samme gjelder for Frp. Siv Jensens store strategiske mål er å gjøre Frp til et regjeringsparti. Den drivkraften i seg selv er så sterk at jeg tror nok at hun vil være kompromissvillig, sier Takvam.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget