NRK Meny
Normal

– Kjernesakene glipper for SV

– SV har mistet troverdighet på sine to mest sentrale saker. Det sier valgforsker Bernt Aardal. Velgernes tillit til partiet er dalende, både når det gjelder skole og miljø.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mange velgere har takket nei til Kristin Halvorsen og SVs skolepolitikk. Her er Kunnskapsministeren på en skole i Oslo.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Bernt Aardal

Bernt Aardal mener SV har mistet eierskapet til sine to viktigste saker.

Foto: NRK

Til tross for å ha styrt skolepolitikken de siste åtte årene, er SV langt fra å være det partiet velgerne mener står for den beste skole- og utdanningspolitikken.

Det viser en undersøkelse som er gjort av Norstat for NRK. Fra tirsdag 27.august til og med mandag 2. september ble 1001 personer spurt. 500 menn og 501 kvinner har svart og undersøkelsen har en feilmargin på 1,4 til 3,2 prosent.

Bare 9 prosent mener SVs skolepolitikk er best, og partiet må se seg kraftig slått av både Høyre og Arbeiderpartiet.

Statsviter og valgforsker Bernt Aardal peker på at det dermed kan synes som om SV har mistet mye eierskap på sakene som tradisjonelt har vært viktige for partiet, nemlig miljø og skole.

– Det er et tegn på at det begynner å glippe for partiet. I 2001 var det 27 prosent som sa at SV hadde den beste skole- og utdanningspolitikken. Siden har det gått nedover. Nå er det 9 prosent, så det er bare en tredel igjen av det eierskapet SV hadde på skolepolitikk, sier Aardal.

Hvilket parti har den beste politikken?
Hvilket parti har den beste politikken?

(Se de enkelte tallene lenger ned i artikkelen).

– Reflekterer SVs oppslutning

– At det blant befolkningen som helhet er ni prosent som mener at vi har den beste skolepolitikken henger selvsagt sammen med vår oppslutning generelt, sier Kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Hun viser til at ni prosent er mer enn dobbelt så høy som den tilliten partiet har i generelle målinger.

– SV har stor støtte blant lærere, elever og foreldre for at det skal lovfestes flere lærere i skolen, for å satse på fellesskolen, for at det skal arbeides mer praktisk og variert og at det ikke skal innføres karakterer i barneskolen, sier Halvorsen.

Hun sier hun skulle ønske at skolepolitikk var sterkere framme i valgkampen.

Klima og miljø

– Den andre foten SV har stått på, har vært klima og miljø. Nå mister de eierskap også der. At SV har mistet troverdighet på sine to mest sentrale saker, forklarer litt hvorfor partiet har de problemene det har, sier Brent Aardal.

SV ber velgerne «velge miljø og rettferdighet» og stemme SV. Men SV er ikke det partiet velgerne mener har best klima- og miljøpolitikk.

Partiet må se seg slått av både Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Sistnevnte får støtte av flest, 22 prosent, som partiet med den beste klima- og miljøpolitikken.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier det er trist at miljøengasjementet faller blant velgerne.

– For SV er miljøet viktigst uansett, men det er klart det hadde vært bedre hvis flere var engasjert i miljø og hadde dette som hovedsak i valget, sier Solhjell.

Og de som har det, ser til andre partier enn SV.

Partiet må nemlig se seg slått av både Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Sistnevnte får støtte av flest, 22 prosent, som partiet med den beste klima- og miljøpolitikken.

– Det har kommet et nytt parti som har miljø som sin eneste sak, og mange tror at de er best på dette området. Det er imidlertid SV som har gjennomført miljøpolitikk. Det er vi som har hindret oljeboring i Lofoten, og det er vi som har tredoblet jernbaneinvesteringene, sier Solhjell.

Hvilket parti har den beste politikken på disse områdene?

Parti

Sikre verdig eldreomsorg

Ansvarlig økonomisk politikk

Klima- og miljø

Bekjempe økende arbeidsledighet

Få ned helsekøene

Skole- og utdanning

Asyl- og innvandring

Veier og jernbane

Ivareta innbyggernes sikkerhet

Rødt

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

2 %

1 %

1 %

SV

4 %

2 %

15 %

2 %

3 %

9 %

7 %

4 %

1 %

Arbeiderpartiet

25 %

40 %

8 %

35 %

21 %

21 %

18 %

15 %

25 %

Senterpartiet

2 %

2 %

4 %

1 %

1 %

1 %

1 %

6 %

2 %

Miljøpartiet De Grønne

0 %

1 %

22 %

0 %

0 %

0 %

1 %

2 %

0 %

Venstre

3 %

2 %

16 %

3 %

2 %

9 %

6 %

5 %

2 %

Kristelig Folkeparti

11 %

3 %

3 %

2 %

2 %

5 %

7 %

1 %

3 %

Høyre

17 %

30 %

6 %

25 %

30 %

30 %

13 %

23 %

22 %

Fremskrittspartiet

14 %

5 %

2 %

4 %

12 %

3 %

24 %

17 %

11 %

Andre partier

2 %

1 %

0 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Ingen partier

4 %

1 %

2 %

2 %

3 %

1 %

2 %

2 %

2 %

Vet ikke

19 %

13 %

20 %

23 %

23 %

18 %

18 %

23 %

30 %

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget