Pensjonistpartiet

Oppdatert: 01. november 2011 - kl 14.22 Oppdater
  • Opptalde røyster: 100.0 %

Kommunevalet

Val 2011
Røyster til Pensjonistpartiet 20 002
Prosent 0,8 %
Repr. i kommunestyra 50

Fylkestingsvalet

Fylke Prosent Røyster Repr.
Hedmark 3,2 % (-1.0) 2 736 1 ( +0 )
Aust-Agder 2,4 % (+0.4) 1 147 1 ( +0 )
Rogaland 1,6 % (+0.1) 3 012 1 ( +0 )
Østfold 1,4 % (-0.7) 1 632 0 ( -1 )
Oppland 1,4 % (-0.2) 1 157 0 ( +0 )
Akershus 1,2 % (-0.2) 3 133 0 ( +0 )
Sør-Trøndelag 1,2 % (-0.2) 1 623 0 ( +0 )
Vestfold 0,8 % (-0.1) 820 0 ( +0 )
Nordland 0,7 % (-0.3) 670 0 ( +0 )
Telemark 0,7 % (-0.0) 512 0 ( +0 )
Hordaland 0,6 % (-0.3) 1 237 0 ( +0 )
Møre og Romsdal 0,5 % (+0.5) 596 0 ( +0 )

30 beste kommunar

Kommune Prosent Røyster Repr.
Hitra 17,6 % (+17.6) 338 4 (+4)
Kongsvinger 14,7 % (-1.4) 1 156 5 (+0)
Steigen 12,1 % (+12.1) 168 2 (+2)
Sør-Odal 8,6 % (+4.0) 335 2 (+1)
Lindesnes 8,1 % (+8.1) 193 2 (+2)
Våler 6,9 % (-0.0) 143 1 (+0)
Arendal 5,9 % (+1.7) 1 169 2 (+0)
Rissa 5,2 % (+2.7) 173 1 (+0)
Haugesund 5,1 % (+0.5) 794 3 (+1)
Frogn 4,8 % (+1.7) 380 1 (+0)
Hamar 4,4 % (+1.1) 697 2 (+1)
Åmot 4,2 % (+4.2) 85 1 (+1)
Gjøvik 4,1 % (-0.8) 573 2 (+0)
Åsnes 4 % (-12.0) 141 1 (-2)
Lillesand 3,6 % (+3.6) 175 1 (+1)
Rygge 3,4 % (+0.2) 236 1 (+0)
Kristiansand 3,3 % (-2.2) 1 293 2 (-1)
Meldal 3,3 % (+3.3) 75 0 (+0)
Sola 3,2 % (+1.2) 348 1 (+0)
Østre Toten 3 % (-0.5) 210 1 (+0)
Farsund 2,9 % (+2.9) 136 1 (+1)
Sarpsborg 2,5 % (-1.0) 574 1 (-1)
Stange 2,4 % (-3.0) 227 1 (-1)
Ringsaker 2,2 % (+2.2) 338 1 (+1)
Ski 2,2 % (-1.0) 318 1 (+0)
Stavanger 2 % (+0.3) 1 196 1 (+0)
Sandnes 2 % (-0.1) 603 1 (+0)
Sandefjord 2 % (-0.6) 416 1 (+0)
Fredrikstad 1,9 % (-0.8) 664 1 (+0)
Karmøy 1,9 % (+0.5) 345 1 (+1)

Størst framgang

Kommune Prosentpoeng framgang Prosent av røystene Røyster Repr.
Hitra +17.6 % 17,6 % 338 4 (+4)
Steigen +12.1 % 12,1 % 168 2 (+2)
Lindesnes +8.1 % 8,1 % 193 2 (+2)
Åmot +4.2 % 4,2 % 85 1 (+1)
Sør-Odal +4.0 % 8,6 % 335 2 (+1)
Lillesand +3.6 % 3,6 % 175 1 (+1)
Meldal +3.3 % 3,3 % 75 0 (+0)
Farsund +2.9 % 2,9 % 136 1 (+1)
Rissa +2.7 % 5,2 % 173 1 (+0)
Ringsaker +2.2 % 2,2 % 338 1 (+1)
Arendal +1.7 % 5,9 % 1 169 2 (+0)
Frogn +1.7 % 4,8 % 380 1 (+0)
Vennesla +1.7 % 1,7 % 103 0 (+0)
Grimstad +1.6 % 1,6 % 160 0 (+0)
Hurum +1.3 % 1,3 % 61 0 (+0)
Sola +1.2 % 3,2 % 348 1 (+0)
Ålesund +1.1 % 1,1 % 220 0 (+0)
Hamar +1.1 % 4,4 % 697 2 (+1)
Haugesund +0.5 % 5,1 % 794 3 (+1)
Asker +0.5 % 1,8 % 528 1 (+1)
Karmøy +0.5 % 1,9 % 345 1 (+1)
Stavanger +0.3 % 2 % 1 196 1 (+0)
Rygge +0.2 % 3,4 % 236 1 (+0)
Bærum +0.1 % 1,6 % 954 1 (+0)

Størst tilbakegang

Kommune Prosentpoeng tilbakegang Prosent av røystene Røyster Repr.
Åsnes -12.0 % 4 % 141 1 (-2)
Stange -3.0 % 2,4 % 227 1 (-1)
Kristiansand -2.2 % 3,3 % 1 293 2 (-1)
Eidsvoll -1.5 % 1,8 % 175 0 (-1)
Kongsvinger -1.4 % 14,7 % 1 156 5 (+0)
Ullensaker -1.4 % 1,2 % 156 0 (-1)
Søgne -1.3 % 1,7 % 85 0 (-1)
Sarpsborg -1.0 % 2,5 % 574 1 (-1)
Ski -1.0 % 2,2 % 318 1 (+0)
Moss -1.0 % 1,4 % 204 0 (-1)
Gjøvik -0.8 % 4,1 % 573 2 (+0)
Fredrikstad -0.8 % 1,9 % 664 1 (+0)
Bergen -0.7 % 0,6 % 737 0 (-1)
Sandefjord -0.6 % 2 % 416 1 (+0)
Østre Toten -0.5 % 3 % 210 1 (+0)
Lillehammer -0.3 % 1,4 % 186 0 (-1)
Trondheim -0.2 % 1,3 % 1 139 1 (+0)
Oslo -0.2 % 0,3 % 1 045 0 (+0)
Skedsmo -0.1 % 1,6 % 368 1 (+0)
Halden -0.1 % 1,4 % 191 1 (+0)
Sandnes -0.1 % 2 % 603 1 (+0)

Finn din kommune

Skriv inn namnet på kommunen du vil sjå resultatet for:

Eller vel frå ei liste

Kartet er farga etter kor stor oppslutning dette partiet har i kvar kommune. Jo sterkare farge, desto høgare oppslutning. Beveg musepeikaren over kartet for å sjå den prosentvise oppslutningen til partiet. Klikk for å gå til resultatsida for ein kommune.

Siste oppdateringar