Demokratane

Oppdatert: 01. november 2011 - kl 14.22 Oppdater
  • Opptalde røyster: 100.0 %

Kommunevalet

Val 2011
Røyster til Demokratane 4 347
Prosent 0,2 %
Repr. i kommunestyra 8

Fylkestingsvalet

Fylke Prosent Røyster Repr.
Sør-Trøndelag 0,5 % (+0.5) 690 0 ( +0 )
Hordaland 0,4 % (+0.4) 796 0 ( +0 )
Telemark 0,3 % (+0.3) 233 0 ( +0 )
Aust-Agder 0,3 % (+0.3) 145 0 ( +0 )
Akershus 0,2 % (+0.2) 465 0 ( +0 )
Buskerud 0,2 % (+0.2) 269 0 ( +0 )
Østfold 0,2 % (+0.2) 244 0 ( +0 )
Nordland 0,2 % (+0.2) 232 0 ( +0 )
Hedmark 0,2 % (+0.2) 186 0 ( +0 )
Møre og Romsdal 0,2 % (+0.2) 184 0 ( +0 )
Vestfold 0,2 % (+0.2) 183 0 ( +0 )
Oppland 0,2 % (+0.2) 177 0 ( +0 )
Nord-Trøndelag 0,2 % (+0.2) 100 0 ( +0 )
Finnmark 0,2 % (+0.2) 45 0 ( +0 )
Rogaland 0,1 % (+0.1) 241 0 ( +0 )
Troms 0,1 % (+0.1) 72 0 ( +0 )

30 beste kommunar

Kommune Prosent Røyster Repr.
Odda 6,3 % (+6.3) 231 2 (+2)
Fedje 4,6 % (+4.6) 18 1 (+1)
Askøy 4,2 % (+4.2) 522 2 (+2)
Kristiansand 3,8 % (+3.8) 1 477 2 (+2)
Stord 2,6 % (+2.6) 225 1 (+1)
Rissa 2,4 % (+2.4) 79 0 (+0)
Songdalen 1,8 % (+1.8) 47 0 (+0)
Trondheim 0,7 % (+0.7) 604 0 (+0)
Eidskog 0,7 % (+0.7) 22 0 (+0)
Vennesla 0,6 % (+0.6) 34 0 (+0)
Orkdal 0,6 % (+0.6) 32 0 (+0)
Lindesnes 0,6 % (+0.6) 14 0 (+0)
Meldal 0,5 % (+0.5) 12 0 (+0)
Skien 0,4 % (+0.4) 92 0 (+0)
Mandal 0,4 % (+0.4) 27 0 (+0)
Søgne 0,4 % (+0.4) 19 0 (+0)
Nesodden 0,3 % (+0.3) 24 0 (+0)
Lyngdal 0,3 % (+0.3) 10 0 (+0)
Bergen 0,2 % (+0.2) 294 0 (+0)
Drammen 0,2 % (+0.2) 61 0 (+0)
Sarpsborg 0,2 % (+0.2) 52 0 (+0)
Ålesund 0,2 % (+0.2) 41 0 (+0)
Halden 0,2 % (+0.2) 30 0 (+0)
Kristiansund 0,2 % (+0.2) 19 0 (+0)
Levanger 0,2 % (+0.2) 15 0 (+0)
Oslo 0,1 % (+0.1) 214 0 (+0)
Stavanger 0,1 % (+0.1) 88 0 (+0)
Sandnes 0,1 % (+0.1) 28 0 (+0)
Molde 0,1 % (+0.1) 16 0 (+0)

Størst framgang

Kommune Prosentpoeng framgang Prosent av røystene Røyster Repr.
Odda +6.3 % 6,3 % 231 2 (+2)
Fedje +4.6 % 4,6 % 18 1 (+1)
Askøy +4.2 % 4,2 % 522 2 (+2)
Kristiansand +3.8 % 3,8 % 1 477 2 (+2)
Stord +2.6 % 2,6 % 225 1 (+1)
Rissa +2.4 % 2,4 % 79 0 (+0)
Songdalen +1.8 % 1,8 % 47 0 (+0)
Trondheim +0.7 % 0,7 % 604 0 (+0)
Eidskog +0.7 % 0,7 % 22 0 (+0)
Lindesnes +0.6 % 0,6 % 14 0 (+0)
Orkdal +0.6 % 0,6 % 32 0 (+0)
Vennesla +0.6 % 0,6 % 34 0 (+0)
Meldal +0.5 % 0,5 % 12 0 (+0)
Søgne +0.4 % 0,4 % 19 0 (+0)
Mandal +0.4 % 0,4 % 27 0 (+0)
Skien +0.4 % 0,4 % 92 0 (+0)
Nesodden +0.3 % 0,3 % 24 0 (+0)
Lyngdal +0.3 % 0,3 % 10 0 (+0)
Drammen +0.2 % 0,2 % 61 0 (+0)
Levanger +0.2 % 0,2 % 15 0 (+0)
Bergen +0.2 % 0,2 % 294 0 (+0)
Kristiansund +0.2 % 0,2 % 19 0 (+0)
Sarpsborg +0.2 % 0,2 % 52 0 (+0)
Ålesund +0.2 % 0,2 % 41 0 (+0)
Halden +0.2 % 0,2 % 30 0 (+0)
Stavanger +0.1 % 0,1 % 88 0 (+0)
Oslo +0.1 % 0,1 % 214 0 (+0)
Molde +0.1 % 0,1 % 16 0 (+0)
Sandnes +0.1 % 0,1 % 28 0 (+0)

Størst tilbakegang

Ingen data tilgjengeleg.

Finn din kommune

Skriv inn namnet på kommunen du vil sjå resultatet for:

Eller vel frå ei liste

Kartet er farga etter kor stor oppslutning dette partiet har i kvar kommune. Jo sterkare farge, desto høgare oppslutning. Beveg musepeikaren over kartet for å sjå den prosentvise oppslutningen til partiet. Klikk for å gå til resultatsida for ein kommune.

Siste oppdateringar