Kystpartiet

Oppdatert: 01. november 2011 - kl 14.22 Oppdater
  • Opptalde røyster: 100.0 %

Kommunevalet

Val 2011
Røyster til Kystpartiet 4 070
Prosent 0,2 %
Repr. i kommunestyra 41

Fylkestingsvalet

Fylke Prosent Røyster Repr.
Finnmark 6,5 % (+2.4) 1 929 2 ( +1 )
Troms 2,9 % (-0.5) 2 066 1 ( +0 )
Nordland 1,2 % (-0.8) 1 196 0 ( -1 )
Hordaland 0,3 % (-0.1) 577 0 ( +0 )
Sogn og Fjordane 0,3 % (-0.1) 173 0 ( +0 )
Rogaland 0,2 % (-0.1) 371 0 ( +0 )
Møre og Romsdal 0,2 % (-0.2) 274 0 ( +0 )
Sør-Trøndelag 0,2 % (+0.0) 262 0 ( +0 )
Vestfold 0,2 % (+0.0) 258 0 ( +0 )
Østfold 0,2 % (+0.0) 194 0 ( +0 )
Nord-Trøndelag 0,2 % (-0.0) 134 0 ( +0 )
Akershus 0,1 % (-0.0) 214 0 ( +0 )
Buskerud 0,1 % (-0.0) 159 0 ( +0 )
Telemark 0,1 % (+0.0) 114 0 ( +0 )
Oppland 0,1 % (+0.0) 92 0 ( +0 )
Hedmark 0,1 % (-0.1) 89 0 ( +0 )
Aust-Agder 0,1 % (-0.1) 70 0 ( +0 )

30 beste kommunar

Kommune Prosent Røyster Repr.
Loppa 40,7 % (+7.0) 250 6 (+1)
Skjervøy 35,3 % (-3.3) 510 7 (+0)
Kvænangen 30,9 % (+17.6) 202 5 (+3)
Rødøy 27,7 % (+15.4) 193 4 (+2)
Torsken 23,9 % (+11.3) 123 4 (+2)
Dønna 13,4 % (+5.9) 100 2 (+1)
Alta 10,2 % (+6.2) 848 4 (+3)
Karlsøy 10,1 % (-2.8) 116 2 (+0)
Vardø 8,5 % (-3.4) 91 2 (+0)
Lurøy 7,9 % (-13.6) 86 2 (-2)
Vega 7,2 % (+7.2) 51 1 (+1)
Kåfjord 5,9 % (+5.9) 67 1 (+1)
Hammerfest 3,5 % (+0.4) 152 1 (+0)
Lyngen 2,8 % (-3.0) 43 0 (-1)
Sveio 1,8 % (-1.3) 48 0 (-1)
Lenvik 1,3 % (-2.5) 67 0 (-1)
Midtre Gauldal 1,3 % (+1.3) 38 0 (+0)
Vågan 1,2 % (-2.7) 50 0 (-1)
Askvoll 1,2 % (-0.5) 19 0 (+0)
Hjelmeland 1 % (+1.0) 15 0 (+0)
Høyanger 0,8 % (-0.2) 17 0 (+0)
Fjell 0,7 % (+0.7) 71 0 (+0)
Re 0,6 % (+0.6) 28 0 (+0)
Tromsø 0,5 % (-0.4) 169 0 (+0)
Tønsberg 0,5 % (+0.5) 100 0 (+0)
Harstad 0,5 % (-0.0) 61 0 (+0)
Molde 0,4 % (-0.2) 45 0 (+0)
Bodø 0,3 % (-0.3) 70 0 (+0)
Fredrikstad 0,2 % (+0.1) 71 0 (+0)
Arendal 0,2 % (-0.0) 37 0 (+0)

Størst framgang

Kommune Prosentpoeng framgang Prosent av røystene Røyster Repr.
Kvænangen +17.6 % 30,9 % 202 5 (+3)
Rødøy +15.4 % 27,7 % 193 4 (+2)
Torsken +11.3 % 23,9 % 123 4 (+2)
Vega +7.2 % 7,2 % 51 1 (+1)
Loppa +7.0 % 40,7 % 250 6 (+1)
Alta +6.2 % 10,2 % 848 4 (+3)
Kåfjord +5.9 % 5,9 % 67 1 (+1)
Dønna +5.9 % 13,4 % 100 2 (+1)
Midtre Gauldal +1.3 % 1,3 % 38 0 (+0)
Hjelmeland +1.0 % 1 % 15 0 (+0)
Fjell +0.7 % 0,7 % 71 0 (+0)
Re +0.6 % 0,6 % 28 0 (+0)
Tønsberg +0.5 % 0,5 % 100 0 (+0)
Hammerfest +0.4 % 3,5 % 152 1 (+0)
Fredrikstad +0.1 % 0,2 % 71 0 (+0)

Størst tilbakegang

Kommune Prosentpoeng tilbakegang Prosent av røystene Røyster Repr.
Lurøy -13.6 % 7,9 % 86 2 (-2)
Vardø -3.4 % 8,5 % 91 2 (+0)
Skjervøy -3.3 % 35,3 % 510 7 (+0)
Lyngen -3.0 % 2,8 % 43 0 (-1)
Karlsøy -2.8 % 10,1 % 116 2 (+0)
Vågan -2.7 % 1,2 % 50 0 (-1)
Lenvik -2.5 % 1,3 % 67 0 (-1)
Sveio -1.3 % 1,8 % 48 0 (-1)
Askvoll -0.5 % 1,2 % 19 0 (+0)
Tromsø -0.4 % 0,5 % 169 0 (+0)
Bodø -0.3 % 0,3 % 70 0 (+0)
Molde -0.2 % 0,4 % 45 0 (+0)
Høyanger -0.2 % 0,8 % 17 0 (+0)

Finn din kommune

Skriv inn namnet på kommunen du vil sjå resultatet for:

Eller vel frå ei liste

Kartet er farga etter kor stor oppslutning dette partiet har i kvar kommune. Jo sterkare farge, desto høgare oppslutning. Beveg musepeikaren over kartet for å sjå den prosentvise oppslutningen til partiet. Klikk for å gå til resultatsida for ein kommune.

Siste oppdateringar